قدر كلاهيرن بايي كمبر، كباپقنڽ كمبر دوا، منيڠكت كڤد 1601 ڤراتوس باڬي ستياڤ 1,000  وانيتا يڠ مڠاندوڠ ڤد تاهون لالو بربنديڠ 16.0 ڤراتوس ڤد 2014.

ڤد تاهون لالو، سباپق 10,901 وانيتا ملاهيركن بايي كمبر دوا، بايي كمبر تيڬ (169 وانيتا) دان تيڬ وانيتا ملاهيركن بايي كمبر امڤت.

منوروت ڤرتوبوهن بركنا؞ن، اوبيسيتي مپومبڠ كڤد كلاهيرن كمبر دالم كالڠن وانيتا اوسيا ترسبوت.

منوروت ڤرتوبوهن بركنا؞ن، اوبيسيتي مپومبڠ كڤد كلاهيرن كمبر دالم كالڠن وانيتا اوسيا ترسبوت.

ڤورتل دايلي ما؞يل ملاڤوركن، لازيمڽ وانيتا هاميل براوسيا 45 تاهون كأتس مروڤاكن ڤپومبڠ كڤد ڤنيڠكتن كلاهيرن بايي كمبر برايكوتن ڤڠڬونا؞ن قاعده راوتن كسوبورن (IVF).