همڤير دوا تاهون لالو، جوروراوت دان راکن-راکنڽ يڠ براني برڬڬس اونتوق مپلامتکن بايي٢ ڤراماتڠ درڤد ڤڠبومن دکوتا اليڤو، سبلوم مريک اخيرڽ ترڤقسا کلوار دري کاوسن ايت.

کيني ڤاسوقن جوروراوت دان دوکتور يڠ سام برساتو سمولا اونتوق ممبوک هوسڤيتل بهارو دناماکن هوڤ هوسڤيتل اتاو هوسڤيتل هارڤن دولايه الغندورا دبهاڬين اوتارا سيريا.

”ساي سنتياس مڠوتاماکن بايي٢ اين سبلوم ديري ساي سنديري کران کهيدوڤن مريک برڬنتوڠ کڤد کامي.

”جيوا٢ کچيل مريک اين تيدق برساله دان تيدق سڤاتوتڽ منجادي مڠسا ڤڤرڠن کجم اين،” کات ملاکيه يڠ براوسيا 31 تاهون.

ڤد بولن نوۏيمبر 2016، ملاکيه بکرجا دساتو-ساتوڽ هوسڤيتل کانق٢ يڠ ماسيه براوڤراسي دولايه ڤمبرونتقن کوتا اليڤو اڤابيلا سرڠن اودارا مموسنهکن باڠونن کما؞نسيا؞ن ايت.

دالم رقمن ۏيديو يڠ تولر سلڤس کجادين ايت، ملاکيه دليهت ممبالوتي سأورڠ بايي دالم سليموت ميره جمبو يڠ ترڠ لالو مناڠيس ترايسق-ايسق.

همڤير لاڤن بولن کمودين، سلڤس دڤيندهکن دري باندر ايت، سرڠن بوم کريتا مپببکن ملاکيه ترلنتر دأونيت ڤنجاڬا؞ن راڤي اينتينسيف دتورکي.

الحمدﷲ، دي ترسلامت درڤد لوک ترباکر يڠ تروق دان تاڠنڽ کيني سمبوه سرتا ممڤو برڬرق سمولا والاوڤون دڤنوهي کسن ڤاروت.

دڠن برسليندڠ ميره جمبو دان مماکاي کميجا يڠ ترترا سلوڬن بربوپي ”ڬاديس اونتوق ماس دڤن“، ملاکيه تروس منجالنکن تڠڬوڠجوابڽ منجاڬ بايي٢ سرتا کانق٢ يڠ لمه دهوسڤيتل برکنا؞ن. -AFP