چالون ترسبوت، توتو سونرتو ڤرڬي كڬونوڠ ايت ڤد 22 جولاي لالو برسام-سام 17 ڤڠيكوتڽ ترڤرنجت اڤايبلا مريک منجومڤا؞ي تڠكورق دان چبيسن تولڠ ما؞نسي يڠ دڤرچايا؞ي سأورڠ وانيتا برداسركن چبيسن ڤاكاين دان بيڬ تاڠن يڠ ترداڤت دسيسي ميت بركنا؞ن.

برهمڤيرن ميت ترسبوت ترداڤت سكرت برورنا بيرو برڬاريسن هيتم، جاكيت هيتم، سليموت دان بيڬ تاڠن هيتم يڠ دتمو؞ي ڤد ڤوكول 8.30 ڤاڬي.

منوروت ڤيهق فورينسيک يڠ برڬڬس كتمڤت ڤنموان ميت ايت ممبريتاهو مڠسا دڤرچايا؞ي تله منيڠڬل دنيا لبيه ستاهون لالو تتاڤي تيدق اد تندا٢ كماتينڽ منجادي مڠسا ككاسرن جنايه.

منوروت لاڤورن توتو سونرتو كڤد ڤوليس، برسام 17 اڠڬوتا كلوارڬاڽ داتڠ كبومي ڤرخيمهن ارڬاليڠڬا اونتوق ممينتا رستو اتس ڤنچالوننڽ سباڬاي كڤالا ديسا (Kades) ارڬاليڠڬا مراس يقين ترداڤت سماڠت روح برسمايم ڤتيلاسن باتو سڠكن يڠ دأڠڬڤ كرامت.

سماس اوڤاچارا رينوال هندق دمولاكن، رودي يڠ مروڤاكن اڠڬوتا كلوارڬ توتو يڠ مماسوقي روح دالم توبوهڽ ممبري ڤتونجوق اد تيڬ رڠک ما؞نسي يڠ مينتا دسوڤورناكن ڤمقمنڽ.

اتس ڤتونجوق غا؞يب ترسبوت، توتو مميمڤين اڠڬوتا كلوارڬاڽ منچاري رڠک ما؞نسي ترسبوت.

رومبوڠن توتو دان اڠڬوتا كلوارڬاڽ مماسوقي كاوسن هوتن تبل اونتوق منچاري لوكاسي رڠک ما؞نسي ترسبوت، ڤنداكين مريک دمولا؞ي دري بومي ڤرخيمهن ارڬاليڠڬا كأره بلوک باتوڬاجه دان بلوک ديلم.

ستله منداكي سلاما لبيه همڤير امڤت جم، اخيرڽ توتو دان اڠڬوتا كلوارڬاڽ تيبا دسواتو لوكاسي هوتن مرڬ ستوا ترڤرنجت اڤابيلا منجومڤا؞ي ساتو رڠک ما؞نسي سكيتر ڤوكول 12 تڠه هاري دڤرچايا؞ي سأورڠ ڤرمڤوان.