لوهن بركات، دي برنصيب با؞يق كران منجومڤا؞ي جاري يڠ ترڤوتوس ايت دان سڬرا منجالني ڤمبدهن.

”ساي كهيلڠن سڤاروه جاري كتيک چوبا ملابوهكن سا؞وه تتاڤي برنصيب با؞يق منجومڤا؞ي جاري اين،“ توليس ارتيس بركنا؞ن يڠ توروت بركوڠسي ڬامبر جاريڽ بربالوت دالم لامن سنيڤسوت.

ڤورتل ميرر ملاڤوركن ارتيس ايت توروت ممبريتاهو، مراس امت ساكيت سلڤس منجالني ڤمبدهن.

كجادين ايت برلاكو سلڤس كپاتا؞ن سنساسي لوهن بهاوا دي مپڠک بكس تونڠڽ، ايڬور تارابتاسوۏ اكن مپيمبه اسيد ڤد واجهڽ سكاليڬوس مپمارقكن ڤرسڠكيتا؞ن مريک.

سماس تموبوال سيارن تيليۏيشن روسيا، چينل أون، لوهن مندعوا ايڬور ممچه ماسوق رومهڽ سماس دي هندق تيدور.

”دي منچكيق ساي دان ساي بيمبڠ دي اكن مپيبه اسيد ڤد موک ساي،“ كاتاڽ.

والاو باڬايماناڤون، ايڬور ملالو؞ي جوروچاكڤڽ منافيكن كسموا تودوهن ايت دان مندعوا بكس تونڠڽ ايت مرنچڠ  اونتوق منچمر نام با؞يقڽ دميديا روسيا دان انتارا بڠسا.