والاوڤون تيڠڬل دالم كأدا؞ن يڠ سربا ككورڠن، به ماسيه لاڬي كليهتن چوكوڤ صيحة بيارڤون ستروكتور بادنڽ يڠ سماكين ممبوڠكوق كران دمامه اوسيا سلا؞ين ڤرچاكڤنڽ يڠ ماسيه لاڬي لنچر دان اڤ يڠ ڤليق ڤد اوسيا ايت دي ماسيه لاڬي مروكوق.

دي مروڤاكن انق كدوا درڤد سبلس اديق براديق دان تله ڤون بركهوين سباپق امڤت كالي سڤنجڠ هيدوڤڽ.

“ساي ممڤوپا؞ي ليم اورڠ انق نامون سمواڽ تله منيڠڬل دنيا. چوچو ساي ڤولا سراماي 12 اورڠ، چيچيت 17 اورڠ دان ڤيوت 2 اورڠ. كأمڤت-امڤت ايستري ساي اد يڠ برچراي هيدوڤ دان اد يڠ منيڠڬل دنيا.

“سكارڠ ساي تيڠڬل برسام چوچو٢ ساي. سموا ساودارا ساي جوڬ تله ڤون منيڠڬل دنيا. يڠ تيڠڬل هاپاله ساي. اڤ يڠ ساي ماهو چوما كماتين. چوچو٢ ساي سمواڽ سوده بسر،” كات به ڬوتو كڤد Merdeka.com.

كتيک براوسيا 122 تاهون، اهلي كلوارڬاڽ سوده ڤون ممبوات ڤرسديا؞ن اونتوق كماتين به ڬوتو.

منوروت ساله سأورڠ چوچوڽ، سورينتو، مريک سوده ممبوات ڤرسياڤن اونتوق كماتين به ڬوتو نامون عمورڽ ماسيه ڤنجڠ.

“باتو نيسن تله دبوات ڤد 1992. (اين برمعنا) سوده 24 تاهون برلالو،” كاتاڽ.

تمبه سورينتو، والاوڤون داتوقڽ سأورڠ ڤروكوق تڬر، دي تيدق ڤرنه دسرڠ باتوق يڠ سيريوس سلا؞ين ممڤو مماكن سڬالا جنيس ماكنن تنڤا مراس راڬو اكن كسنڽ ترهادڤ كصيحتن.

والاوڤون اوسياڽ يڠ كيني منچچه 145 تاهون، نامون دي ماسيه بلوم بوليه دكلاسيفيكاسيكن سباڬاي ‘للامي ڤاليڠ توا ددنيا’ بيارڤون كاكيتاڠن دجابتن ريكود ايندونيسيا سوده مڠصحكن تاريخ لاهيرڽ.

برداسركن لاڤورن درڤد ميديا ايندونيسيا ايت، بادن بيبس ڤرلو مڠصحكن كصحيحن ريكود به ڬوتو سبلوم بوليه دڬلر ‘ڤاليڠ توا ددنيا’.