سوڠڬوهڤون تيدق بوليه مليهت، دي كيني سوده ممڤو مڠحافل سبهاڬين بسر درڤد سورة٢ دالم جزوء ک-30 سورة الملک.

ايبوڽ سفيه، 33، بركات، حيري يڠ ماهو دڬلر معمر، سريڠ مندڠر باچا؞ن القرءان درڤد قاري كڬمرنڽ يا؞يت قاري زينل عاشقين اونتوق توجوان مڠحافل كران تيدق بوليه ممباچ القرءان Braille.

منوروتڽ، چارا باچا؞ن قاري زينل عاشقين دان ليڠڬوق باچا؞نڽ جوڬ دتيرو اوليه حيري باڬي ممستيكن باچا؞نڽ سمڤورنا.

”دي سوک ممباچ القرءان سنديري، سجق عمور لاڤن تاهون، ساي چوبا مڠاجق دي مڠاجي كڤوندوق ڤسنترين بوريڠ دان مڠيكوتي كڬياتن مڠحافل القرءان ديايسن دارالقرءان.

”سجق بلاجر دسان، دالم تيمڤوه دوا بولن ستڠه دي سوده ماهير جزوء 30 دان سكارڠ دالم ڤروسيس جزوء ک-29،“ كاتاڽ.

مميليقي انق بركڤرلوان خاص، مپببكن سفيه ترڤقسا ملواڠكن لبيه ماساڽ اونتوق منديديق انقڽ ايت.

بوكن هاڽ مڠالونكن ايات٢ سوچي القرءان، ماله سفيه سنتياس براوسها مموجوق حيري اونتوق ممڤلاجري تيكنيک ممباچ القرءان Braille.

”بوات ماس اين دي ماسيه بلوم بوليه ممباچ توليسن دان حروف Braille، مڠاجي Braille جوڬ ماسيه بلوم بوليه، دي هاڽ مڠحافل درڤد اڤ يڠ ددڠرڽ،“ كاتاڽ.

دالم منديديق انقڽ ايت، سفيه مڠمبيل ڤندكتن يڠ ڤوسيتيف تنڤا ممقسا انقڽ اونتوق بلاجر.

”دي كالاو سوده كات تيدق ماهو معصودڽ ميمڠ تيدق ماهو، ميمڠ تيدق بوليه دڤقسا. ساي سنديري بركومونيكاسي دڠنڽ هاروس برهاتي-هاتي، تيدق ماهو مڠاسري دي،“ كاتاڽ.