اي برمولا اڤابيلا ڬامبر سأورڠ ڤمودا كاچق، ارشد خان درقم سچارا كبتولن اوليه سأورڠ جوروڬامبر، جياه علي يڠ كمودين مموات نا؞يق ايميج للاكي ايت كدالم ميديا سوسيال.

دالم تيمڤوه يڠ سيڠكت، ڤمودا ڤاكيستان ايت برجاي مناريق ڤرهاتين راماي ڤيهق دسببكن كتمڤنن واجهڽ هيڠڬ ببراڤ شريكت ڤڠيعلانن مپاتاكن مينت اونتوق ’ملامر‘ للاكي ايت بكرجا دڠن مريک.

ڤون بڬيتو، تيدق سموا ڤمبنچوه تيه برنصيب با؞يق سڤرتي ارشد.

منوروت الجزيرا، ارشد هاڽ سڬلينتير ڤمبنچوه تيه يڠ برڤلواڠ مڠوبه كهيدوڤنڽ منجادي ليبه با؞يق درڤد سبلومڽ بربنديڠ بريبو-ريبو ’چاي والا‘ يڠ لا؞ين.

دأينديا، ’چاي‘ اتاو تيه دجوال دتڤي-تڤي جالن دڠن هرڬ يڠ ساڠت رنده يا؞يت انتارا ليم هيڠڬ 10 روڤي (RM0.32-RM0.65 سين).

ڤنداڤتن ايت بوكن سهاج تيدق چوكوڤ اونتوق منمڤوڠ كهيدوڤن ڤمبنچوه تيه يڠ تله بركلوارڬ، ماله ممقسا مريک ملاكوكن ڤكرجا؞ن لا؞ين اونتوق منمبه رزقي ماسيڠ٢.

ببراڤ اورڠ ڤمبنچوه تيه توروت بركوڠسي قيصه دوک مريک برسام ورتاون الجازيرا، شاوكت شافي.

منوروت فيروز عالم، 24، تيدق سموا ڤمبنچوه تيه برنصيب با؞يق سڤرتي ارشد.

”دي (ارشد) برنصيب با؞يق كران مميليقي واجه يڠ كاچق دان ساي جوڬ مڠايمڤيكن اونتوق منجادي سڤرتيڽ.

”سياڤا تيدق ماهو مميليقي كريتا دان تيڠڬل درومه بڠلو؟ تاڤي، ساي تيدق ماهو تروس دبواي اڠن٢ كران عمور ساي ماسيه مودا دان ڤرجالنن هيدوڤ ساي ماسيه جا؞وه،“ كات فيروز دڠن ڤنوه هارڤن.

باڬي ناريش كومر، 28، سجق رماج لاڬي دي مڠايڤيكن اونتوق تيڠڬل درومه بسر برسام انق دان ايستريڽ.

”نامون، هيڠڬ هاري اين، ساي ماسيه بلوم بركهوين دان ساي تيدق تاهو بيلاكه ماساڽ ساي ممڤو بربوات دمكين.

”بوات ماس اين، ممبنچوه تيه اداله ڤكرجا؞ن ساي دان ساي ڤرلو تروس ملاكوكن ڤكرجا؞ن اين كران اينيله ساتو-ساتوڽ مات ڤنچارين ساي،“ كات ناريش. – Aljazeera.com