نامون ڤد بولن لالو ڤرنياڬان ميليقڽ ايت ليڠكوڤ.

ڤڬوام دري ايروڤه دان كراني اينديا يڠ برتاهون-تاهون مڠونجوڠي ريستورن حبيب تله منيڠڬلكن نڬارا اين كران دبرهنتيكن اوليه شريكت٢ عوام دان سواستا برايكوتن كجاتوهن هرڬ تناڬ.

“ڤلڠڬن سلالو داتڠ كڤد ساي دان بركات اين اداله سندويچ يڠ تراخير. مريک بركات اين مروڤاكن تاهون يڠ سوكر” كات سامير.

سڤرتي نڬارا تلوق لاين يڠ برڬنتوڠ كڤد جوالن تناڬ قطر يڠ مروڤاكن ڤڠلوار ڬس اصلي تربسر ددنيا تله براوسها اونتوق كسن ڤڠورڠن هرڬ ميپق دڠن منايقكن بيل اوتيليتي دان ڤربلنجان نڬارا.

كباپقن ڤكرجا اسيڠ يڠ ممبنتوق سبهاڬين بسر ڤوڤولاسي ڤندودوق سراماي 2.5 جوتا تله ترججس.

مالهن شريكت دقطر يڠ برڬنتوي كڤد كونترک كراجان مراساي تكننڽ دان تله ممبكوكن ڬاجي سرتا منمتكن كونترک جوروترا ايكسڤاتاريات ڤڬوام دان كونسلتن دري بريتن ڤرنچيس اميريكا شريكت (AS) دان اينديا.

سمنتارا ايت ڤرنياڬان يڠ برڬنتوڠ كڤد دوتي كستم درڤد ڤكرجا اسيڠ ڤروفيسيونل دڠن ڬاجي مريک يڠ بيبس چوكاي دان ڤنداڤتن بوليه ڬونا ترماسوق ريستورن سڤرتي ميليق حبيب ماسيه بوليه برجواڠ اونتوق سلامت درڤد تكنن ترسبوت.

تايكون ايستيت تركموک قطر محمد العمادي يڠ ممباڠونكن AS$1 بيليون (RM4 بيليون) ڤوست بلي-بله ددوها دان باكل دبوک ڤد سيڤتيمبر اين بركات كيفي دان بوتيق تيدق ممڤوپاي مسئله اونتوق مناريق ڤلڠڬن اونتوق داتڠ.

“سڤولوه درڤد 12 ڤوست بلي-بله سدڠ دباڠونكن دقطر دان باكل دبوک تيدق لاما لاڬي.

“تتاڤي اين بوكن مروڤاكن ساتو ڤتونجوق يڠ باڬوس دڠن كأدان ايكونومي سماس ڤاسرن تيدق ممڤو منمڤوڠ لبيه باپق ڤوست ممبلي بله” كات العمادي.

ڤد تاهون لالو قطر ڤيتروليوم ملڤسكن لبيه 1,000 ڤكرجا اسيڠ سباڬاي سبهاڬين درڤد ڤنستروكتورن سمولا.

توروت سام بربوات دمكين ستيسين تيليۏيشن عرب الجزيرا منوتوڤ رڠكاينڽ دأميريكا ڤد اڤريل لالو دان ممبرهنتيكن 500 كاكيتاڠن يڠ سبهاڬينڽ براد ددوها.

ماسيه تيدق جلس بيلڠن ڤكرجا اسيڠ يڠ تله دبرهنتيكن دان ڤوڤولاسي نڬارا اين ماسيه بركمبڠ كران كماسوقن ڤكرجا دري اسيا باڬي ممبينا لبوه راي سرتا ستاديوم اونتوق كجوهنن ڤيالا دنيا 2022.

نامون منوروت سومبر٢ ايندوستري ترماسوق تيڬ كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف (CEO) شريكت بركات برڤولوه-ڤولوه ريبو ڤكرجا كولر ڤوتيه تله دبرهنتيكن دالم تيمڤوه دوا تاهون لالو.

كراجان قطر ڤد ديسيمبر لالو منڤتي سڤاروه رمالن باڬي ڤرتومبوهن ايكونومي ڤد بولن لالو مريک منجڠک اونتوق منجالنكن ديفيسيت اونتوق سكورڠ-كورڠڽ تيڬ تاهون برايكوتن هرڬ ڬس اصلي ميپق يڠ ماسيه رنده.