توروت دكنلي سباڬاي ڤرتنديڠن فيستيۏل اونتا راج عبدالعزيز، فيستيۏل ايت باڬايماناڤون لبيه ڤوڤولر دڠن جولوقن نام ڤرتنديڠن Miss Camel دڤريڠكت انتارابڠسا.

 

منوروت سعودي ڬازيت، فيستيۏل ايت برمولا سجق 1999 اڤابيلا سكومڤولن ڤندودوق تمڤتن درڤد ڤواق بدوي برستوجو مڠنجوركن ڤرتنديڠن اونتا ترچنتيق باڬي مڠيسي ماس لاڤڠ مريک.

 

سلا؞ين منداڤت سمبوتن اورڠ راماي، فيستيۏل ايت دكاتاكن توروت مـنـريـمـا سـوكـوڠـن درڤد كلوارڬ دراج سعودي.

 

سـهـوبـوڠـن ايـت، تـيـدق حـيـرانـلـه سكيراڽ كراجا؞ن عرب سعودي سڠڬوڤ مڠلواركن سهيڠڬ 10,000 ۏيسا دالم اوسها مناريق لبيه راماي ڤلنچوڠ دري سلوروه دنيا ممرياهكن فيستيۏل بركنا؞ن.

 

مريک يڠ برمينت بوليه منداڤتكن ۏيـسـا تـرسـبـوت دمان-مان كدوتا؞ن عرب سعودي اتـاو ڤـجابـت كونسولت نڬارا ايت.

 

اخبار يڠ سام توروت ممتيق ڤڠنجور سـبـاڬاي بـركات، سـبـاپـق 115 جـوتـا ريــال RM135.74) جـوتـا) دڤراونتوقكن سباڬاي هديه كسلوروهن اونتوق فيستيۏل كالي اين.

 

دالم ڤركمبڠن سام، عرب نيوس ملاڤوركن بهاوا فيستيۏل دباوه نا؞وڠن راج سلمان ايت اكن برلڠسوڠ دسبواه لوكاسي يڠ دكنلي سباڬاي رومه، كيرا٢ 120 كيلوميتر (km) دري رياض برمولا احد اين.

 

فيستيۏل يڠ برلڠسوڠ سلاما همڤير سبولن ايت دكاتاكن ممڤو مناريق كحاضيرن همڤير 300,000 اونتا دان ڤميليقڽ تراوتام دسكيتر نڬارا٢ تلوق.

 

”فـيـسـتـيـۏل تاهـونـن ايـن سـاڠـت برمعنا كـڤـد سلوروه ورڬ سعودي دان ڤلنچوڠ لوار دري سڬي سجاره، واريثن سرتا هيبورن يڠ دتاوركن دسيني،“ كات جوروچاكڤ فيستيۏل ايت، دوكتور تلال بن خالد الطريفي.

 

برتيماكن ’اونتا اداله تمدون ‘ يڠ مماڤركن كڤنتيڠن حـيوان ايت دالم سـجاره كـراجا؞ن سـعـودي، فيستيۏل ايت توروت مناوركن ببراب اچارا سمڤيڠن ترماسوق ڤرتنديڠن بركا؞يتن كانق٢، ڤاميرن، اچارا ليلوڠن اونتا دان سباڬايڽ. - اڬينسي