همڤير 71 ڤراتوس درڤد مريک يڠ برڤاليڠ تاده ايت اداله وانيتا دالم اوسيا 20-هن دان 30-هن.

هاڽ سديكيت سهاج يڠ مڠڬوناكن لالوان بربهاي ملالوي زون بيبس تنترا (DMZ) يڠ ڤرنه دلاكوكن اوليه سأورڠ تنترا كوريا اوتارا أوه چوڠ سوڠ 24 ڤد 13 نوۏيمبر تاهون لالو.

كباپقن رعيت كوريا اوتارا يڠ برڤاليڠ تاده مڠڬوناكن لالوان جاوه دان كوس يڠ تيڠڬي اونتوق ممباوا مريک كچينا سلڤس مپبرڠي سوڠاي يالو.

ڤرجالنن ترسبوت ممباوا مريک كسمڤادن سلاتن چينا سبلوم كۏيتنم دان لاوس دان كمودين تيبا دتايلند.

لازيمڽ مريک منايقي كاڤل تربڠ دري تايلند اونتوق ككوريا سلاتن ماله منوروت ڤرتوبوهن ليبرتي دكوريا اوتارا اد دالم كالڠن مريک يڠ ڤرڬي كأميريكا شريكت (AS).

نامون كتيبان مريک دكوريا سلاتن بوكن ڤنمت كبيمبڠن دان مسئله مريک.

كرتونيس چوي سوڠ-ڬوق 37 يڠ برتوڬس سباڬاي ڤنشرح دان بروكر تله ممبنتو رعيت كوريا اوتارا ملاريكن ديري ككوريا سلاتن.

”كتيک دكوريا اوتارا ساي تله دأوسي سلڤس مپالين دان مڠاڬيهكن فيلم كوريا سلاتن كمودين مموتوسكن اونتوق ملاريكن ديري ڤد 2010“ كاتاڽ كڤد ڤورتل الجزيرا.

نامون كات للاكي ترسبوت دي تله مڠهانتر كلوارڬاڽ ترلبيه دهولو يايت ايبو اديق ڤرمڤوان دان سڤوڤوڽ كچينا كران بيمبڠ دڠن كسلامتن مريک.