منوروت دوترتي، ڤاسوقن ايت تيدق داڤت ممبنتو مڠورڠكن ڤمبرونتقن كران اورڠ إسلام دسان اكن منجادي ڬليسه دان تيدق تنتو اره مليهت ورڬانڬارا AS.

“ڤاسوقن خاص اين ڤرلو كلوار دري سان، اورڠ٢ إسلام اين اكن ڬليسه. سأندايڽ مريک نمڤق اورڠ AS، مريک بنر٢ اكن ممبونوه مريک،” اوجرڽ دالم ساتو مشوارت برسام ڤڬاواي تيڠڬي كراجا؞ن سمالم.

كدوتا؞ن امريكا تيدق داڤت دهوبوڠي اونتوق منداڤتكن كومين برهوبوڠ تيندقن تربهارو دوترتي.

ارهن ايت يڠ برقواتكواس سرتا مرتا دكلواركن اوليهڽ هاري اين سلڤس سميڠڬو ڤربالهن بلياو دڠن ڤريسيدن AS، بارک اوباما يڠ بلياو ڬلر ‘انق حرام’ بارو٢ اين.

كپاتا؞ن دوترت ايت كمودين مپببكن اوباما ممبطلكن ڤرتموان انتارا كدوا-دوا مريک دلا؞وس، بارو٢ اين. – اڬينسي