مسئله سڤرتي ايت ترڤقسا دلالو؞ي اوليه سبواه كلوارڬ، ترديري درڤد سڤاسڠ سوامي ايستري دان سأورڠ انق للاكي يڠ ماسيه كچيل دديسا تڬلڬوبوڬ لور، دا؞يره ارجاويناڠون، دسيني. والاوڤون ترڤقسا مڠهاروڠي كهيدوڤن يڠ ضعيف، دتمبه ڤولا دڠن مسئله كصيحتن انق كچيلڽ، كاويري، 28، دان روحيمه، 26، تتڤ منروسكن كهيدوڤن مريک سڤرتي بياسا.

كاويري يڠ دهولوڽ بكرجا سباڬاي ڤموڠوت بارڠ٢ تربواڠ، ماناكالا ايستريڽ يڠ تيدق بكرجا تتڤ اكن ممستيكن كڤرلوان انقڽ ايت دسدياكن سبا؞يق موڠكين، اصلكن سي كچيل ايت صيحت سڤرتي كانق٢ لا؞ين.

انق مريک، يوسف مولانا يڠ براوسيا 16 بولن ايت مڠهيدڤي ڤپاكيت تومور ددالم بادنڽ سهيڠڬ منمڤقكن ڤروت كانق٢ ايت ممبسر سڤرتي بوسوڠ. ساعة كاويري ممبوک باجو انقڽ اونتوق دليهت اوليه مشاركت سكيتر يڠ ملاوتڽ، يوسف ڤستي اكن مناڠيس.

منوروت روحيمه، انقڽ براد دالم كأدا؞ن تراوما جک باجوڽ دبوک دخلايق راماي اتاوڤون دهادڤن اورڠ يڠ تيدق دكنليڽ سباڬايمان ڤڠالمنڽ منجالني راوتن سلاما اين. دي ڤستي اكن تركنڠ كمبالي بتاڤ ساكيتڽ كسن يڠ دراسا؞ي كتيک منجالني راوتن.

ستياڤ كالي راوتن، باجوڽ اكن دبوک دان دوكتور يڠ مراوتڽ اكن ممبريكن سونتيقن اوبت. اوليه كران ايتوله، جک اورڠ اسيڠ مليهتڽ تيدق برباجو، يوسف اكن براڠڬڤن يڠ ستياڤ درڤد مريک اداله دوكتور، كاتاڽ.