سکورڠ-کورڠڽ 50 تاڤق کاکي دينوسور دتموکن دڤولاو ايت ترماسوق theropods دري کلوارڬ تي. ريک س يڠ براوکورن کيرا٢ 50 سينتيميتر.

تاڤق تربسر يڠ دتموکن دکاوسن لاڬون چيتيق ايت اداله تاڤق ساوروڤود براوکورن کيرا٢ 70 سينتيميتر دڠن حيوان تربابيت سهاج ممڤوپا؞ي کتيڠڬين دوا ميتر.

منوروت سا؞ينتيس دري سکوله ڬيوسا؞ين س اونيۏرسيتي Edinburgh، دوکتور ستيۏ بروستتي، کتيک باپق تومڤوان دبريکن ترهادڤ Isle of Skye، لبيه باپق تاڤق کاکي دينوسور دتموکن مريک.

“تاڤق بهارو اين مريکودکن دوا جنيس دينوسور يا؞يت سڤوڤو کڤد حيوان ڤراسجاره برليهير ڤنجڠ، برونتوساوروس دان سڤوڤو کڤد تي. ريک س يڠ براد دسکيتر کاوسن لاڬون يڠ چيتيق يا؞يت سماس سکوتلند لبيه ڤانس دان دينوسور مولا مڠواسا؞ي ڬلوبل،” کاتاڽ.

ڤنموان ايت اڬق ڤنتيڠ دري سڬي ڬلوبل کران اي منجادي بوقتي يڠ جارڠ دتموکن تنتڠ زمان ڤرتڠهن جورسسيک يڠ مان ببراڤ تاڤق فوسيل تله دجومڤا؞ي دسلوروه دنيا.

باڬايماناڤون تاڤق کاکي ايت سوکر دکاجي ممندڠکن فکتور ا؞ير ڤاسڠ سوروت، ايمڤک چواچ سلا؞ين ڤراوبهن ڤد لنسکڤ ڤولاو ترسبوت.

نامون ڤپليديقن برجاي مڠنل ڤستي دوا ججق دينوسور ايت سباڬاي تمبهن کڤد کباپقن تاڤق کاکي ترڤنچيل يڠ دتموکن سبلوم اين.

مريک مڠڬوناکن ڬامبر درون اونتوق ممتاکن کاوسن ايت کتيک ڤلباڬاي ڬامبر لا؞ين دأمبيل مڠڬوناکن دوا کاميرا يڠ دڤاسڠ سلا؞ين ڤرايسين يڠ دچيڤتا خاص باڬي ممبنتو موديل تاڤق کاکي برکنا؞ن.

کاجين ايت دلاکوکن اوليه اونيۏرسيتي Edinburgh، موزيوم Staffin دان اکادمي سا؞ين س چينا يڠ دتربيتکن دالم جورنل سکوتلند ڬيولوڬي.