منوروت ڤيهق واهانا ليڠکوڠن هيدوڤ (Walhi) جابر، ا؞ير ترجون جومڤوڠ دکابوڤاتين يڠ جوڬ دکنلي سباڬاي چوروق بربهاي اونتوق توجوان مندي مندا دان مينوم.

ا؞ير دري دا؞يره اليرن سوڠاي (DAS) چيتاروم دچمري ذات بربهاي ايت دنيلاي تيدق با؞يق باڬي کصيحتن کران مڠاندوڠي راچون يڠ دکلسکن سباڬاي ا؞ير کلس B3.

سهاروسڽ سباڬاي کاوسن برسيار-سيار، ڤمرينته دا؞يره ڤرلو مڠمبيل برت اسڤيک کصيحتن دچوروق جومڤوڠ ترسبوت جک ڤيهق برکواس بنر٢ ايڠين منجاديکن چوروق ايت سباڬاي تمڤت برياده.

Walhi برسام Greenpeace ڤرنه ملاکوکن کاجين دکاوسن ترسبوت ڤد تاهون 2012، تتاڤي ليم تاهون برلالو، کأدا؞ن چوروق ماسيه تتڤ سام،“ کات دادن، سأورڠ کاکيتاڠن Walhi کڤد ميديا.

”ڤمرينته ڤوپا کواناڠن دان هاروس ملاکوکن اوجي سمڤيل ترکيني سو؞ال سجا؞وه مان ذات٢ يڠ ترکاندوڠ ڤد اليرن سوڠاي ايت. قدر BOD، COD، اتاوڤون ذات٢Zn ، تيمبل، مڬنيسيوم دان يڠ لا؞ينڽ،“ کاتا دادن.

ا؞ير چوروق جومڤوڠ ڤد ساعت اين برورنا چوکلت ڬلڤ، بربو؞يه تبل دان ڤد اليرن ا؞ير تنڠ تمڤق سڤرتي برميپق توروت دڤنوهي ڤلباڬاي جنيس سمڤه سڤرتي ستيروفوم، بوتول دان ڬلس ڤلستيک سرتا باهن بواڠن ڤرابوت يڠ تيدق دڤاکاي لاڬي.

جومر ممبريتاهو، ڤنچمرن چوروق يڠ برڤونچا درڤد اليرن سوڠاي چيتاروم مولا سجق تاهون 1985 لاڬي.

”دولو دسيني بوليه مندي دان ا؞يرڽ دمينوم، ماله ڤندودوق توروت منچوچي باجو تتاڤي سکارڠ جاڠنکن اونتوق مندي، اونتوق منچوچي ڤون تيدق بوليه کران ا؞يرڽ ترلالو کوتور دان باپق سمڤه،“ کاتاڽ.