ايبو براسيا 36 تاهون اين بڬيتو ستيا ممباوا انقڽ، ديو ايکا ساڤوترا، 12، ڤلاجر کلس IV دSD نڬري 1 سندين، کابوڤاتين تريڠڬليک، جاوا تيمور، ڤرڬي دان ڤولڠ دري سكوله.

يولياتي اسيفا براصل دري دوسون بالڠ، ديسا سيندين، كچامتن كمڤق ترڤقسا مڠڬيندوڠ ديو كران انقڽ ايت لومڤوه عاقيبة كروسقكن سارف دان لمه اوتوت كاكي (guillain-barre syndrome).

منوروتڽ، ديو يڠ مروڤاکن انق سولوڠ دوا براديق ايت مڠالمي ديسابيليتس اكوت اخير تاهون لڤس سجق كلس IV سبنرڽ سوده نمڤق اد ڬجالا كلا؞ينن.
ديو دبنركن برسكوله هيڠڬ لولوس تتاڤي دي تيدق داڤت مڠيكوتي اوجين ڤركتيكل سڤرتي ڤلاجر نورمل.
نامون بڬيتو سهيڠڬ كيني ڤيهق سكوله تيدق مپدياكن كمودهن كروسي رودا اونتوق ممبوليهكن ديو مپرتا؞ي اكتيۏيتي دسكوله كران ستاكت اين تيدق اد ڤيهق يڠ مپومبڠ كروسي ترسبوت.

”سبنرڽ ساي ايڠين اونتوق تروس سکوله، دان منروسکن ڤنديديقن کتاهڤ SMP دان SMA، نامون دڠن کأدا؞ن سڤرتي اين ساي تروس مراس مالو. تيدق ڤرچاي ديري سنديري،“ کات ديو.

يولياتي اسيفا برکات، سڤنجڠ دسکوله ديو هاڽ دودوق دبڠكو كلس سهيڠڬ هابيس وقتو بلاجر، تتاڤي ايت سموا تيدق مماتهكن سماڠتڽ اونتوق كسكوله دان تروس بلاجر.