ڤنترنق اولر ترسبوت، هواڠ ڤن، بركات انق اولر بركڤالا دوا ايت دتموا؞يڽ كتيک ممبرسيهكن تلور اولر دلادڠڽ.

 

هواڠ باڬايماناڤون ملاهيركن كبيمبڠن ترهادڤ پاوا دان كصيحتن انق اولر ترسبوت كران دداڤتي تيدق ماكن دان مينوم سجق دلاهيركن.

 

باڬايماناڤون، هواڠ تله مپرهكن كڤد ڤيهق زوو دنننيڠ باڬي منجامين كسلامتن انق اولر ترسبوت.