سباڬاي سأورڠ ما؞نسي، سميستيڽ اندا تيدق مڠيڠينكن سيتواسي بوروق سڤرتي ايت برلاكو كران بوليه مڠوندڠ موت. نامون كأدا؞ن ڤريت ايت ترڤقسا دلالو؞ي اوليه وانيتا برنام ارسيني سلڤس دتيڠڬلكن سأورڠ ديري ڤد كتيڠڬين 2.84  ميتر دري ارس لا؞وت دڤونچق ڬونوڠ چيريماي، دسيني.

برداسركن معلومت يڠ دڤراوليه درڤد ڤتوڬس ڬونوڠ تربابيت، ارسيني سوده تيڠڬل سنديرين دكاوسن ترسبوت سجق 10 ميڠڬو لالو.  ميسكيڤون دي ‘منتڤ’ دلالوان ڤارا ڤنداكي، نامون تيدق اد سأورڠ ڤون يڠ ممبريكن بنتوان كڤداڽ، كچوالي بكلن ماكنن دان مينومن.

اتس داسر ڤريهاتين، سأورڠ ڤنداكي برنام نوري سبلي برسام سواميڽ، أم ويجايا دان راكنڽ، ديدي اهيمسا ممبرانيكن ديري مندكتي وانيتا بركنا؞ن باڬي مندڠر مسئله سبنر يڠ دهادڤي اوليهڽ.

ساعت ڤرتموان ايت، ارسيني سدڠ دودوق برسنديرين دأتس سبواه باتو بسر تنڤا اد سبارڠ ڤرليندوڠن دري ڤنچرن ماتاهاري دان هوجن. كأدا؞نڽ جوڬ سوڠڬوه مپايت هاتي. واجه دان سبهاڬين بسر توبوهڽ دڤنوهي دڠن لوک كباكرن يڠ دسببكن ڤانس تريق ماتاهاري.