ڤركارا ترسبوت دصحكن اوليه والي كوتا ڤاڬر عالم، دوكتور ايدا فطرياتي بسجوني برداسركن ڤراتورن والي كوتا (Perwako) نومبور تيڬ تاهون 2016.

منوروتڽ، ڤراتورن ترسبوت اكن مولا دقواتكواساكن منجلڠ تاهون هادڤن دان برمولا درڤد تاهون اين، ستياڤ ڤلاجر هاروس ملاكوكن ڤرسديا؞ن يڠ منچوكوڤي باڬي مڠيلق درڤد برلاكوڽ ڤركارا ترسبوت.

“برمولا تاهون اين، ستياڤ ڬورو دان خصوصڽ ايبو باڤ هاروس ممبريكن ڤمبلاجرن القرءان يڠ لبيه بركسن. ستياڤ ڤمبلاجرن برمولا دري رومه.

“جک انق٢ ماسيه لاڬي كورڠ بركبوليهن دالم ڤمباچا؞ن القرءان، اين برمعنا ايبو باڤ تيدق منرڤكن ڤنديديقن كتاب سوچي ايت. اداله لبيه با؞يق جک ڤمبلاجرن ايت دمولاكن كتيک انق٢ دأوسيا ماسيه كچيل. اين كران ڤد عمور ايتوله، ستياڤ ڤمبلاجرن يڠ چوبا دترڤكن اكن دتريما دڠن موده،” كاتاڽ كتيک دتمو؞ي Sindonews.com بارو٢ اين.

تمبه ايدا ڤطرياتي، لڠكه موجودكن ڤراتورن ايت بوكن منونتوت انق٢ اونتوق مڠحافل القرءان، تتاڤي اونتوق ملاتيه مريک اڬر ممڤو ممباچ كتاب سوچي ايت دڠن با؞يق سكالي.

“ستياڤ ڤمباچا؞ن القرءان بوليه دلاكـوكــن سـچــارا ڤــرلاهــن-لاهــن بــاڬــي ممستيكن مريک داڤت مڠواسا؞ي ستياڤ ڤمبلاجرن بركنا؞ن. اوسها اين جوڬ ممڤو مڠاجر مريک اونتوق ممهمي ستياڤ ايسي ترسورت دان ترسيرت يڠ تركاندوڠ دالم كتاب ايت.

“جک مريک داڤت مڠواسا؞ي علمو دالمن القرءان، موڠكين مريک اكن منجادي ڤاكر اڬام سڤرتي استاذ دان استاذه ساتو هاري ننتي باڬي مڠڬنتيكن مريک يڠ سوده عزور،” كاتاڽ.

توكوه اڬام كوتا ڤاڬر عالم، جميل روسدي مپمبوت با؞يق اوسها يڠ دلاكوكن اوليه ايدا فطرياتي كران بلياو برڤنداڤت، جک ڤراتورن ترسبوت تيدق دمولاكن، كموڠكينن واريس اكن داتڠ يڠ ترديري درڤد ان٢١ اكن ممڤوپا؞ي مسئله دالم ڤمباچا؞ن القرءان.

“امبيل ڤلواڠ اين سبا؞يقڽ. جاڠن سسكالي مڠڠڬڤ ڤراتورن اين ممببنكن ڤلاجر دان ايبو باڤ. ڤمبلاجرن كتاب سوچي مروڤاكن تونتوتن دالم اڬام إسلام،” جلسڽ.