ايت هارڤن ڤڠاساس RKMM، محمد ديسا عمر يڠ ماهو مشاركت ممبري ڤلواڠ كرتونيس اونتوق بركريا والاوڤون براد دالم دنيا ديڬيتل سكارڠ.

“ڤيهق كامي اكن تروس مڠومڤول، ممبا؞يق ڤوليه ممڤاميركن كريا٢ كرتونيس درڤد دهولو هيڠڬ سكارڠ. ماله، توجوان كيت اداكن ڤورڬرم سڤرتي اين سوڤايا داڤت مڠومڤول سلوروه كرتونيس برسمڤنا بولن كرتونيس مليسيا يڠ دسمبوت ڤد اڤريل ستياڤ تاهون.

“ستياڤ 1 اڤريل، كيت مڠاداكن ڤروڬرم باڬي مڠهرڬا؞ي باكت٢ كوتونيس ترماسوق ڤاميرن كاريكاتور اونتوق ممبري ڤلواڠ اورڠ راماي مليهت حاصيل سني كرتون. دمليسيا، كيت ممڤوپا؞ي 1.500 كرتونيس،” كاتاڽ دالم مجليس ڤلنچرن بوكو سمڤنا بولن كرتونيس دRKKM دجالن بوتاني، دسيني بارو٢ اين.

منوروت ديسا يڠ دكنلي دڠن نام ڤيناڽ، جوراڬن بركات، كرتونيس امت بربڠڬ دڠن كوجودن RKKM كران ساتو-ساتوڽ رواڠ يڠ دوجودكن اوليه كرتونيس سنديري تنڤا ڤمبيايا؞ن مان٢ ڤيهق.

“كيت هارڤ لبيه باپق ڤنربيتن بركا؞يتن كرتون دان كوميک داڤت دتربيتكن ستروسڽ دڤامير اونتوق منجادي روجوعن ڤلاجر دان ڤمينت كرتون لوار دان دالم نڬارا.

“كيت جوڬ برهارڤ داڤت منربيتكن لبيه باپق بوكو بربنتوق بيوڬرافي كرتونيس لاما يڠ مروڤاكن ڤنچتوس كڤد ايندوستري كرتون دان كوميک نڬارا سڤرتي ميشار جعفر تائب، زينل بواڠ حسين دان ريزلمن،” كاتاڽ.

دالم ڤد ايت، سمڤنا بولن كرتونيس ترسوهور نڬارا يا؞يت عبدالفتاح ڠه دان سعدون اسحاق سباڬاي اوسها مڠنڠ جاس كدوا-دوا توكوه ترسبوت سڤنجڠ ڤڠليبتن مريک دالم دنيا كرتون بارو٢ اين.