تـيـڬ لـوكـاسـي اوتـام ايـالـه هـوتـن سيمـڤـن سـوڠـاي ڤـولاي تنجوڠ ڤياي دان ڤولاو كوكوڤ دڤيليه سباڬاي تاڤق رمسر.

هوتن ڤايا باكاو مروڤاكن ساله ساتو درڤد ايليمن ڤنتيڠ دالم ايكوسيستم كهيدوڤن.

كوجودنڽ منجادي ڤنمڤن اومبق سمولاجادي دسمڤيڠ ممڤوپاي صفة چڤت تومبوه دان مميليقي كأونيكن مليندوڠي ايكوسيستم هيدوڤن اكواتيک سباڬاي حبيتة اودڠ ايكن دان كتم.

هوتن ڤاي باكاو منجادي ڤناهن هاكيسن مليندوڠي ڤنمڤتن مانسي دڤرسيسيرن ڤنتاي دان مپدياكن سومبر رزقي باڬي نلاين.

دالم ماس يڠ سام ڤنيڠكتن كڤرلوان مانسي ممرلوكن لبيه باپق كاواسن٢ دباڠونكن سباڬاي ڤنمڤتن اكتيۏيتي ايكونومي دان ڤنجانان ڤلواڠ ڤكرجان.

انتارا كاوسن٢ يڠ دباڠونكن ترماسوقله دلوكاسي برهمڤيرن هوتن ڤايا باكاو.

ترداڤت كڤرلوان دان كأوتامان باڬي منيڠكتكن كسدرن مشاركت برمولا درڤد ڬينراسي ڤلاجر ترهادڤ كوجودن دان ڤرانن ڤايا باكاو سباڬاي ايليمن اوتام ددالم ايكو سيستم كهيدوڤن سرتا ملقساناكن اينيسياتيف باڬي موجودكن كهيدوڤن سيمبيوسيس يڠ سأيمبڠ انتارا مانسي دان هوتن ڤايا باكاو.

جوسترو ايت جوهر كورڤوريشن (JCorp) سكالي لاڬي مڠنجوركن ڤروڬرم “Raja Zarith Sofiah Wildlife Defenders Challenge 2016” دڠن تيما “مانسي دان ڤايا باكاو: كأره كهيدوڤن سيمبيوسيس.”

ڤروڬرم ايت توروت منداڤت كرجاسام دڠن شريكت دالم كومڤولن جوهر كـورڤـوريشـن يـايـت كـولـيـم (مليسيا) برحد دان جوهر لند برحد سلاكو راكن ستراتيڬيک.

اي توروت منداڤت سوكوڠن ڤنوه درڤد اڬينسي٢ كراجان سڤرتي جابتن ڤنديديقن نڬري جابتن ڤرهيليتن جابتن ڤرهوتنن ڤربادنن تامن نڬارا جوهر دان جابتن عالم سكيتر سرتا (MNS)اMalaysia Nature Society.

ساسرن اوتام ڤروڬرم اداله ڤلاجر سكوله رنده دان منڠه دجوهر يڠ مليبتكن ڤپرتان 192 ڤلاجر دان ڬورو دري 13 سكوله رنده سرتا 11 سكوله منڠه.

ڤروڬرم “Raja Zarith Sofiah Wildlife Defenders Challenge 2016” ايت مماسوقي تاهون كدوا ستله كالي ڤرتام دأداكن ڤد تاهون 2013.

ڤــروڬــرم يڠ دڤـرتـنـديـڠـكـن ادالــه بربنتوق اكتيۏيتي سچارا بركومڤولن دمان ستياڤ كومڤولن ڤرلو ملقساناكن تيڬ ڤريڠكت چابرن.

ستياڤ كومڤولن دسرتاي انم ڤلاجر دان دوا ڬورو. ڤنيلاين دبوات كأتس ڤروجيک بركايتن تيما ڤرتنديڠن يڠ دجالنكن اوليه ستياڤ كومڤولن.

8 Februari 2016 Page 3

چـابـرن ڤـرتـام ادالـه ملـقـسـاناكن ڤروجيک يڠ داڤت منيڠكتكن كسدرن ديري سنديري دأيكوتي چابرن كدوا يڠ ممبري كسدرن كڤد راكن دان مشاركت ستمڤت ماناكالا چابرن كتيڬ اياله سيسي ڤمبنتڠن ڤروجيک.

ڤميليهن ڤمنڠ اداله برداسركن تاهڤ كجايان كومڤولن ملقساناكن ڤروجيک (مڠيكوت داي كرياتيۏيتي دان اينيسياتيف ماسيڠ٢) يڠ داڤت منيڠكتكن كسدرن ديري سنديري راكن دان مشاركت ستمڤت ترهادڤ كڤنتيڠن كهيدوڤن سيمبيوسيس مانسي سرتا ڤايا باكاو.

سمنتارا ايت ڤميليهن سكوله دجالنكن اوليه جابتن ڤنديديقن جوهر ملالوي ڤجابت ڤنديديقن دايره. تيمڤوه ڤرتنديڠن اياله برمولا دري ديسيمبر 2015 هيڠڬ جولاي 2016.

دولي يڠ مها موليا ڤرمايسوري جوهر راج زارث صوفيه المرحوم سلطان ادريس شاه بركنن براڠكت منچمر دولي مپمڤورناكن مجليس ڤراسمين دسيني بارو٢ اين.

توروت براڠكت كمجليس اين اياله چيق ڤوان خليدا بستمم دان تونكو تون امينه سلطان ابراهيم.

يڠ توروت حاضير اياله ڤڠروسي جاوتنكواس كصيحتن دان عالم سكيتر نڬري جوهر داتوق ايوب رحمة دان ڤڠروسي جاوتنكواس ڤنديديقن ڤنرڠن ڤمباڠونن اوسهاون دان كوڤراسي نڬري محمد جايس سردي.

توروت مپريكن ڤروڬرم ترسبوت اياله ڤريسيدن دان كتوا ايكسيكوتيف جوهر كورڤوريشن داتوق قمرالزمان ابو قاسيم دان ڤڠروسي موتيارا جوهر كورڤوريشن مرڠكڤ ڤڠروسي جاوتنكواس ڤڠنجورن ڤروڬرم RZS WDC 2016 داتين نورلايلا يحي.

حاضير سام يڠدڤرتوا JUITA داتين روسني عمر دان داتين زويه محمد.

8 Februari 2016 Page 3

ڤاميرن توروت دأداكن ڤد مجليس ڤراسمين ترسبوت يڠ مليبتكن كوليم (مليسيا) برحد جوهر لند برحد ڤربادنن تانه نڬارا جوهر جابتن ڤرهيليتن جابتن ڤرهوتنن جابتن عالم سكيتر دان D

كـومڤـولـن ملـقسـانـاكـن ڤـروجيک (مڠيكوت داي كرياتيۏيتي دان اينيسياتيف ماسيڠ٢) يڠ داڤت منيڠكتكن كسدرن ديري سنديري راكن دان مشاركت ستمڤت ترهادڤ كڤنتيڠن كهيدوڤن سيمبيوسيس مانسي سرتا ڤايا باكاو.

سمـنـتـارا ايت ڤـمـيـلـيـهن سـكـولـه دجالنكن اوليه جابتن ڤنديديقن جوهر ملالوي ڤجابت ڤنديديقن دايره. تيمڤوه ڤرتنديڠن اياله برمولا دري ديسيمبر 2015 هيڠڬ جولاي 2016.

دولي يڠ مها موليا ڤرمايسوري جـوهـر راج زاريث صـوفـياه الـمـرحـوم سلـطـان ادريس شـاه بـركـنـن بـراڠـكـت منچمر دولي مپمڤورناكن مجليس ڤراسمين دسيني بارو٢ اين.

توروت براڠكت كمجليس ايت اياله چيق ڤوان خليدا بستمم دان تونكو تون امينه سلطان ابراهيم.

يڠ توروت حاضير اياله ڤڠروسي جاوتنكواس كصيحتن دان عالم سكيتر نڬري جوهر داتوق ايوب رحمة دان ڤڠروسي جاوتنكواس ڤنديديقن ڤنرڠن ڤمباڠونن اوسهاون دان كوڤراسي نڬري محمد جايس سردي.

توروت مپريكن ڤروڬرم ترسبوت اياله ڤريسيدن دان كتوا ايكسيكوتيف جوهر كورڤوريشن داتوق قمرالزمان ابو قاسيم دان ڤڠروسي موتيارا جوهر كورڤوريشن مرڠكڤ ڤڠروسي جاوتنكواس ڤڠنجورن ڤروڬرم RZS WDC 2016 داتين نورلايلا يحي.

حاضير سام يڠدڤرتوا JUITA داتين روسني عمر دان داتين زويه محمد.

ڤاميرن توروت دأداكن ڤد مجليس ڤراسمين ترسبوت يڠ مليبتكن كوليم (مليسيا) برحد جوهر لند برحد ڤربادنن تامـن نڬـارا جـوهـر جـابـتن ڤـرهيليتن جابتن ڤرهوتنن جابتن عالم سكيتر دان Malaysian Nature Society.