ڤڤرڠن سسام مريک مپببكن باپق كاوسن ڤرتانين موسنه دان لا؞ين٢ اكتيۏيتي ايكونومي ڤندودوق جوڬ ترججس. اين سچارا تيدق لڠسوڠ، مڠعاقبتكن بكلن ماكنن ترڤوتوس دالم تيمڤوه ترلالو لاما.

كأدا؞ن ايت دبوروقكن لاڬي اوليه تيندقن ڤواق يڠ برتلاڬه. بكلن ماكنن، ترماسوق سومبڠن ڤيهق لوار درمڤس سام اد اونتوق كڬونا؞ن مريک اتاو سباڬاي ڤرتوكرن سنجات اڤي دڠن نڬارا لا؞ين.

اين سلارس دڠن ڤڠالمن يڠ دلالو؞ي اوليه سكومڤولن ڤتوڬس إسلاميک ريليف مليسيا (IRM) كتيک ملاوت نڬارا ترسبوت بارو٢ اين.

“تانهڽ ميمڠ تندوس دان كريڠ، تتاڤي جک كاوسن ايت اد سومبر ا؞ير سڤرتي سوڠاي، تلاڬ اتاو سيستم ڤڠا؞يرن يڠ با؞يق، مک اي ڤستي سوبور اونتوق برچوچوق تانم دان لا؞ين٢ اكتيۏيتي ايكونومي.

“ساتو لاڬي، اداڽ كاولن كسلامتن اوليه كراجا؞ن يڠ ممرينته،” كات سأورڠ درڤد مريک، شرميزا حسين كتيک دتمو؞ي دڤجابت IRM، باڠي، سلاڠور، بارو٢ اين.

ڤرتموان ايت توروت دسرتا؞ي اوليه سأورڠ لاڬي اهلي ميسي ايت، محمد حاريث شاريم.

ڤڬاواي حال احوال راكن، بهاڬين ڤروڬرم IRM ايت مڠمبيل چونتوه ساتو كاوسن يڠ مريک لاوتي يا؞يت Balcad دالم دا؞يره ميددل شابيلا يا؞يت 45 كيلوميتر دري موڬاديشو (ايبو نڬارا صوماليا).

ڤمندڠن دBalcad ايت بڬيتو بربيذا دڠن ڤندڠن عموم سلاما اين. اي ساتو كاوسن يڠ اكتيف دڠن اكتيۏيتي ڤرتانين. انتاراڽ اداله ترنقن، اوبي كايو، بتيق، ڤيسڠ دان ليماو نيڤيس.

ڤونچا اوتام كسوبورن ايت كران اداڽ اليرن سوڠاي شابيلا دان جوڬ تلاڬ سدالم 400 ميتر حاصيل سومبڠن سبواه بادن بوكن كراجا؞ن (NGO) دسبواه نڬارا عرب.