منتري كصيحتن، داتوق سري دوكتور إيس.سوبرامانيام ممبريتاهو، دوا كاوسن يڠ منجادي هوتسڤوت ديڠڬي يا؞يت AU2، كرامت دان سيكشن 7، شاه عالم دسلاڠور دڤيليه اونتوق ملڤسكن پاموق ترسبوت.

كاتاڽ، ڤندودوق كاوسن AU2، كرامت تله دمعلومكن سأول 26 مچ 2016 يڠ IMR برحسرت اونتوق ممبوات ڤلڤسن پاموق ايديس بروولباچيا سمالم (28 مچ).

“ڤجابت كصيحتن دا؞يره ڬومبق تله ممبوات سمبورن راچون ڤد 26 مچ تاهون لڤس دكاوسن ترسبوت باڬي مڠورڠكن ڤوڤولاسي پاموق ايديس ليار سديا اد.

“ڤد 28 مچ، سباپق كيرا٢ 50 ايكور پاموق ايديس بروولباچيا جنتن دان بتينا دلڤسكن دستياڤ 300 تمڤت دكاوسن AU2 كرامت. سچارا كسلوروهنڽ سجومله 16,000 ايكور پاموق ايديس بروولباچيا تله دلڤسكن،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني، بارو٢ اين.

منوروت بلياو، باڬي كاوسن سيكشن 7، شاه عالم، اكتيۏيتي توروت مليبتكن ڤندودوق ستمڤت سدڠ ڬيات دجالنكن دان ڤلڤسن پاموق اكن دلقساناكن سلڤس ايت.

تمبهڽ، ڤلڤسن پاموق ترسبوت يڠ دڤنتاو ڤيهق IMR اكن برتروسن ستياڤ ميڠڬو سهيڠڬ همڤير 60 ڤراتوس پاموق ايديس دكاوسن AU2 كرامت اداله پاموق ايديس بروولباچيا.

كاتاڽ، كاجين منونجوقكن پاموق ايديس بروولباچيا تيدق داڤت مپيبركن ۏيروس ديڠڬي دان اكن مپكت ڤنولرن ۏيروس ديڠڬي كڤد ما؞نسي.

قاعده وولباچيا مروڤاكن قاعده بهارو يڠ دشوركن اوليه ڤرتوبوهن كصيحتن سدنيا (WHO) دان دڬوناڤاكاي دببراڤ نڬارا سڤرتي اوستراليا، چينا، ايندونيسيا، ۏيتنم دان ترماسوق سيڠاڤورا.

“ڤنرڠن دان ڤڠليبتن عوام مڠنا؞ي قاعده اين امت ڤنتيڠ. ڤڠليبتن ڤندودوق ستمڤت تله دجالنكن سجق ڤرتڠهن تاهون لڤس.

“واكيل٢ ڤندودوق دري كاوسن ترسبوت تله ملاوت معمل وولباچيا دIMR اونتوق ممهمي دان مليهت سنديري ڤمبياقن پاموق ايديس بروولباچيا،” كاتاڽ.

اورڠ راماي بوليه مڠاكسيس معلومت تڤت دان تركيني مڠنا؞ي قاعده وولباچيا دلامن سساوڠ http://www.imr.gov.my/wolbachia.