سلا؞ين ايت، ايكسڤو ايت جوڬ برتوجوان اونتوق ممبنتو اوسهاون شريكت ڤراوسها؞ن كچيل دان سدرهان (PKS) تمڤتن دالم ممڤامير سرتا مماسركن ڤرودوک دان ڤرحدمتن مريک دڤريڠكت يڠ لبيه ملواس.

دأداكن دڤوست كونۏينشن ماينس (MIECC)، سري كمبڠن دكت سيني، Halfest 2016 يڠ دأداكن اونتوق كالي كليم برتوروت-توروت برجاي مناريق ڤپرتا؞ن سراماي 500 اوسهاون درڤد ڤلباڬاي بيدڠ بركا؞يتن ماكنن دان مينومن حلال، ڤرودوک كأواڠن إسلام، ڤنجاڬا؞ن ديريو، فيشن دان اكسيسوري ڤاكاين.

تينجاون اوتوسن ملايو ميڠڬوان دأيكسڤو برلڠسوڠ سلاما ليم هاري ترسبوت منداڤتي، ماجوريتي درڤد ڤنياڬ تمڤتن دHalfest 2016  ممبريكن رياكسي ڤوسيتيف اتس اوسها يڠ دلاكوكن اوليه شريكت ساڤيرس مليسيا سنديرين برحد (Shapers) برسام كمنترين كماجوان لوار باندر دان ولايه دالم مماچو ايندوستري ڤرودوک

حلال تمڤتن.

كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف ماركيت چينل حلال هايڤرمركيت (MCHH)، عزرول استقكيرين هارون بركات، دڠن ڤپرتا؞ن اونتوق كالي ڤرتام دالم ايكسڤو ترسبوت باپق ممبري ڤلواڠ كڤد مريک دان اوسهاون بهارو اونتوق ممڤركنلكن ڤرودوک ماسيڠ٢ دسمڤيڠ ممرتبتكن ايندوستري حلال تراوتاماڽ دالم ايندوستري ماكنن دان

مينومن (F&B) دمليسيا.

منوروتڽ، سلاما Halfest 2016 برلڠسوڠ، سمبوتن يڠ دتريما درڤد ڤڠونجوڠ دان ڤمبلي امت ممبرڠسڠكن سهيڠڬ برجاي منچاڤاي نيلاي جوالن يڠ با؞يق.

“كامي دMCHH منجوال ڤلباڬاي جنيس ڤرودوک براساسكن ماكنن ريڠن دان كصيحتن. سڤنجڠ كامي براد دأيكسڤو اين، كباپقن درڤد ڤڠونجوڠ لبيه منومڤوكن كڤد ڤرودوک براساسكن ماكنن ريڠن.

“والاوڤون كامي اين سوده ممڤوپا؞ي رڠكاين دالم مماسركن ستياڤ ڤرودوک كامي، دڠن ڤپرتا؞ن كامي دHalfest اين سديكيت سباپق داڤت مڠمبڠكن لاڬي اوسهاسام دڠن شريكت لا؞ين دالم مماسركن ڤرودوک براساسكن حلال،” كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دMIECC، بارو٢ اين.

عزرول استعكيرين منصيحتكن اڬر اوسهاون يڠ بهارو بركچيمڤوڠ دالم بيدڠ كأوسهاوانن اڬر لبيه براني ممڤركنل دان مماسركن ڤرودوک بوكن سهاج دأچارا اتاوڤون فيستيۏل، ماله كڤريڠكت يڠ لبيه بسر سڤرتي ڤوست بلي-بله، كداي 24 جم دان سباڬايڽ.