ايبو کوتا کوالا لمڤور سميمڠڽ ممڤوپا؞ي باپق ديستيناسي رياضه کلوارڬ يڠ بوليه دکونجوڠي باڬي توجوان ترسبوت.

99 Wonderland Park مروڤاکن ديستيناسي تربهارو يڠ اونيک سرتا مناريق اونتوق دکونجوڠي سام اد دوقتو سياڠ اتاوڤون مالم.

ترلتق دتامن سري مورني باتو کيۏ، سلاڠور، ڤروجيک يڠ منلن بلنجا کيرا٢ RM18 جوتا ايت تله دباڠونکن دأتس تاڤق سلواس همڤير سمبيلن هيکتر اوليه کومڤولن JL99.

سياڤ سڠک ڤروجيک يڠ مڠمبيل تيمڤوه دوا تاهون اونتوق دسياڤکن ايت بوليه بروبه واجه درڤد سبواه تاڤق کولم تادهن کڤد سبواه تامن ريکرياسي يڠ دسياسي لمڤو٢ ديود ڤمنچر چهاي (LED) يڠ ممبري کسن منعجوبکن ڤد وقتو مالم.

مناريقڽ، سجق دراسميکن اوليه ڤردان منتري، داتوق نجيب تون رزاق ڤد ڤرتڠهن مچ لالو، کسموا ڤڠونجوڠ تله دبري کماسوقن سچارا ڤرچوما سلاما سبولن.

باڬايکن براد دسبواه تامن خيالن، ايتله ڤڠالمن يڠ دراسا؞ي ڤنوليس کتيک برکسمڤتن مڠونجوڠي تامن ترسبوت بارو٢ اين.

سلا؞ين ڤمندڠن يڠ مناريق، دهياسي لمڤو يڠ بورنا-ورني، تاسيق يڠ دديامي هيدوڤن ا؞ير دان دارت، منمبهکن داي تاريقن ياڬي تامن ترسبوت.