برتيماکن نوستلڬيا کامڤوڠ، ورنا-ورني عيدالفطري 2017 مپقسيکن سراماي 200 اوسهاوان براد دباوه ساتو بومبوڠ.

مريک مڠتڠهکن ڤڠڬونا؞ن ڤرودوک کراف تاڠن تمڤتن دالم ڤرسياڤن مپمبوت عيدالفطري سڤرتي بوسان راي، ڤرهياسن، اکسيسوري دان کلڠکڤن لا؞ين يڠ سسواي اونتوق سأيسي کلوارڬ.

بازر يڠ براوڤراسي 1 هيڠڬ 12 جون لالو سديا منريما ڤڠونجوڠ درڤد ڤوکول 10 ڤاڬي هيڠڬ 8 مالم ستياڤ هاري.

ترپاتا کونجوڠن ککومڤليک س کرف دالم تيمڤوه ترسبوت مڠمباليکن ميموري سمبوتن راي دکامڤوڠ اڤبيلا مليهت ديمونستراسي مماسق لمڠ، مڠاچاو دودول، ممبوات کو؞يه تراديسيونل سڤرتي کارس دان تيدق کتيڠڬلن سمڤريت.

اينله ڤلواڠ تربا؞يق باڬي ورڬ کوتا برکوڠسي ڤڠالمن برسام-سام انق يڠ ممبسر دکوالا لمڤور اونتوق مليهت سنديري باڬايمان کو؞يه-مو؞يه تراديسيونل دسدياکن اونتوق دنعمتي ڤد 1 شوال.

سواسان دان کسليسا؞ن دباوه ساتو بومبوڠله تله مميکت هاتي محمد خيري مت خميس، 40-هن يڠ سابن تاهون برکونحوڠ ککومڤليک س کرف اونتوق منداڤتکن کلڠکڤن مپمبوت هاري راي باڬي ديري، ايستري دان تيڬ اورڠڽ.

”سنڠ سموا اد دسيني تيدق ڤرلو براسق-اسق اونتوق بلي باجو راي اتاو کلڠکڤن لا؞ين. سواسان يڠ تنڠ مپببکن ڤلڠڬن سليسا ممبوات ڤيليهن تربا؞يق باڬي دڬاياکن ڤد هاري ليبرن،“ کاتاڽ کتيک دتمو؞ي بارو٢ اين.