لبيه٢ لاڬي ڬينراسي مودا هاري اين كران مريک اداله توڠڬق اوتام يڠ ڤرلو مڠورق لڠكه باڬي ممڤرتاهنكن كمرديكا؞ن تانه ا؞ير سوڤايا كدولتن مليسيا دحرمتي دان نڬارا دڤندڠ تيڠڬي دمات دنيا.

 

سهوبوڠن ايت ڤروڬرم سڤرتي سمارق مرديک هاروس دڤرهيبتكن باڬي مڠڬالقكن لبيه ڤپرتا؞ن ڬولوڠن ترسبوت. اين سوڤايا مريک مڠهرڬا؞ي نعمة كمرديكا؞ن يڠ دسمبوت ستياڤ تاهون يا؞يت حاصيل جاس، بقتي دان كريڠت ڤجواڠ كمرديكا؞ن، ڤميمڤين نڬارا دان سموا يڠ براوسها ڬيڬيه ممباڠونكن مليسيا.

 

ڬينراسي مودا ڤرلو دڬالقكن مليبتكن ديري دالم اكتيۏيتي سمارق مرديک اڬر مريک داڤت مڠحياتي ارتي كمرديكا؞ن يڠ دڤراوليه رعية مليسيا 60 تاهون لالو يڠ ممبوليهكن رعية سكارڠ هيدوڤ دالم كأدا؞ن نڬارا يڠ سربا ماجو، امان دان داماي.

 

ڤڠليبتن ڬولوڠن مودا دالم ڤروڬرم كمرديكا؞ن بوكن سهاج داڤت مڠينصافكن مريک اونتوق منروسكن سماڠت دمي ممستيكن جاس ويرا٢ تردهولو يڠ ممڤرتاروهكن پاوا برجواڠ منونتوت كمرديكا؞ن نڬارا تروس دكنڠ سڤنجڠ ماس.

 

ماله ڤرانن مريک كيني منجادي لبيه ڤنتيڠ دان ڬتير اونتوق مڠيسي كمرديكا؞ىن دڠن ممباوا ڤمباڠونن يڠ لبيه برمعنا لاڬي سوڤايا رعية يڠ ترديري درڤد ڤلباڬاي قوم دان اڬام داڤت تروس هيدوڤ امان دان سجهترا.

 

ڬينراسي مودا هاري اين يڠ هيدوڤ ‘مرديک’ برمعنا بيبس درڤد كوڠكوڠن ڤنجاجهن ميندا دان فيزيكل ڤرلو براس بڠڬ كران داڤت لاهير دبومي مليسيا يڠ برتواه دان بيبس درڤد سڠكيتا.