سلا؞ين چابرن منداكي ڬونوڠ ترتيڠڬي دأسيا تڠڬارا دان اكتيۏيتي مپلم دڤولاو سيڤادن سرتا ببراڤ كڤولاوان سكيتر سمڤورنا، سابه جوڬ مناوركن باپق اكتيۏيتي ڤلنچوڠن براساسكن عالم سمولاجادي دان هابيتت هيدوڤن ليار.

ساندقن اداله انتارا دا؞يره يڠ مناوركن ڤلنچوڠن براساسكن “wildlife” دمان ڤارا ڤلنچوڠ بوليه مليهت ڬلاڬت هيدوڤن ليار دري دكت سڤرتي سڤيسيس اورڠ اوتن، برواڠ مادو دان موپيت بلندا.

هيدوڤن ليار ترسبوت منجاديكن ساندقن دا؞يره كدوا تربسر سلڤس كوتا كينابالو، كيني سماكين منجادي تومڤوان ڤارا ڤلنچوڠ تمڤتن دان لوار نڬارا يڠ سوكاكن چابرن عالم سمولا جادي يڠ كاي دڠن فلورا دان فاونا.

انتارا تاريقن ڤلنچوڠ كساندقن اياله ڤوست كونسرۏاسي برواڠ مادو (PKBM) يڠ ترلتق برهمڤيرن ڤموليهارا؞ن اورڠ اوتن سڤيلوق.

PKBM يڠ ترلتق دهوتن سيمڤن سڤيلوق – كابيلي، 24 كيلوميتر (km) دري باندر ساندقن، دكنداليكن اوليه جابتن هيدوڤن ليار دباوه نا؞وڠن كمنترين ڤلنچوڠن دان ڤمباڠونن عالم سكيتر نڬري سابه.

ڤوست ڤموليهن برواڠ مادو اين داڤت ممبريكن ڤنددهن مڠنا؞ي ڤروڬرم ڤموليهن يڠ جوڬ كيني سماكين ترانچم دان مڠالمي كڤوڤوسن.

منوروت ڤڠاره جابتن هيدوڤن ليار سابه، لاورنتيوس امبو، توجوان اوتام ڤوست اين اياله ممبنتو مموليهكن برواڠ مادو دان مڠمباليكنڽ كڤد هابيتت سمولا جادي اڤابيلا تيبا ماس يڠ سسواي.

ڤوست ايت جوڬ برفوڠسي مپلامت دان مڠمباليكن سمولا برواڠ مادو كدالم هوتن دكنداليكن اوليه كاكيتاڠن جابتن هيدوڤن ليار دان ڤڬاواي ۏيترينر.

برواڠ مادو اتاو نام سا؞ينتيسڽ، اورسوس ملايانوس مروڤاكن برواڠ يڠ كباپقنڽ ترداڤت دهوتن هوجن تروڤيكا اسيا تڠڬارا بڠلاديس، ميانمر، تايلند، لاوس، كمبوجا، ۏيتنم، سلاتن چينا، سمننجوڠ مليسيا، ڤولاو سومترا دان بورنيو.