منتري بسر، داتوق سري محمد خالد نوردين بركات، لڠكه ايت دأمبيل كران كراجا؞ن ماهو مشاركت ترسبوت سنتياس منجان ڤمباڠونن نڬري دان نڬارا دالم ڤلباڬاي بيدڠ ترماسوق يڠ براساسكن كماهيرن ديري اورڠ اصلي ايت سنديري.

”کراجا؞ن ماهو ممستيكن ڤمبهاروان يڠ دبوات اونتوق مشاركت اورڠ اصلي بوكن سهاج درڤد سڬي ڤراوبهن جاتي ديري مريک ، تتاڤي كومڤولن اين داڤت مپسوايكن ديري دالم اروس ڤرمودنن تركيني، تنڤا ترچيچير.

”باڬي كاوسن ڤاسير ڬودڠ، منروسي كرجاسام يايسن ڤاسير ڬودڠ دان كراجا؞ن نڬري ملالو؞ي جاوتنكواس ڤمباڠونن وانيتا، كلوارڬ دان مشاركت جوهر، ڤلباڬاي ڤروڬرم مرڠكومي اسڤيک كصيحتن، كبرسيهن دان سوسيال درڠک دان دلقساناكن اونتوق كومڤولن ساسر،“ كاتاڽ.

منتري بسر جوهر يڠ جوڬ ڤڠروسي يايسن ڤاسير ڬودڠ بركات دمكين كتيک مراسميكن ڤمباڠونن كومونيتي اورڠ اصلي 2017 دڤركامڤوڠن اورڠ اصلي كامڤوڠ كوالا ماساي، ڤاسير ڬودڠ، جوهر بارو٢ اين.

ڤروڬرم ايت دأداكن سوڤايا ڤندودوق تمڤتن سنتياس منداڤت ڤرخدمتن كصيحتن تربا؞يق سچارا برجدوال.

اوسها ايت جوڬ دبوات دڠن متلامت ممڤركوكوهكن لاڬي هوبوڠن اكرب اورڠ اصلي دڠن ڤنتدبير كراجا؞ن جوهر منروسي ڤروڬرم تورون ڤادڠ ككاوسن ڤدالمن.

انتارا ڤروڬرم يڠ دأداكن، ترماسوق ڤمريقسا؞ن ڬيڬي، كصيحتن، ڤنجاڬا؞ن دان ڤموتوڠن رمبوت ڤرچوما سرتا كورسوس كماهيرن ڤمبواتن كريستل، انپمن سرتا ماسقن.

ڤد ڤروڬرم ايت، KPJ ڤاسير ڬودڠ سڤيسياليس هوسڤيتل (KPJ PGSH) توروت مڠاداكن ڤمريقسا؞ن ساريڠن كصيحتن مليڤوتي ڤمريقسا؞ن اينديک س جيسيم بادن (BMI)، تكنن داره دان ڬلوكوسا.