ڤڠاره CIAST، محمد عبدالله برکات، اچارا ترسبوت دأداکن سباڬاي سبهاڬين درڤد مودول يڠ ڤرلو دڤنوهي اوليه ڤارا ڤلاجر باڬي ممستيکن مريک لولوس سيجيل ترسبوت.

”ڤروڬرم سوکانيک يڠ کيت انجورکن برسام ڤندودوق دسيني بوکن سهاج ڤرا-شرط اونتوق لولوس VTO مالهن کيت ماهو ڤلاجر٢ اين برڬا؞ول دڠن مشارکت.

”مودول کيت بوکن سهاج مڠوتاماکن کماهيرن سأروڠ ڤسرتا دڠن بيدڠ ماسيڠ٢ تتاڤي اونتوق منرڤکن دالم ديري مريک سکيل کنديري دڠن اورڠ سکليليڠ مريک،“ کاتاڽ کڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان دسيني.

يڠ حاضير مراسميکن ڤروڬرم اياله ايکسکو کراجا؞ن نڬري سلاڠور مرڠکڤ اهلي ديوان اوندڠن نڬري کاوسن باتو تيڬ، روضيه اسماعيل دان ڤڠروسي ڤندودوق فاسا 3 سيکشن 23، اريف عبدالله.

محمد برکات، ستياڤ ڤلاجر يڠ ترليبت بوکن سهاج سقدر برسوکن دان منجادي ڤسرتا تتاڤي توروت دبري توڬسن خصوص ماسيڠ٢.

کاتاڽ لاڬي، ڤلاجر دمينتا اونتوق منجادي اوروستيا ڤروڬرم، ڤڠاچارا دان جوڬ ڤمودهچارا کڤد ستياڤ اچارا يڠ دأداکن سڤنجڠ ڤروڬرم برلڠسوڠ.

”سباڬايمان اينستيتوسي٢ ڤنديديقن لا؞ين کيت جوڬ برالتزام ملاهيرکن ڤلاجر يڠ ممڤو منجادي تناڬ ڤڠاجر دان جوڬ يڠ ممڤو منجادي ڤميمڤين مشارکت،“ کاتاڽ.