انته دمان سيلڤڽ، اومت إسلام موده ترڤسونا دڠن ڤرودوک سدميكين يڠ دموات نا؞يق دالم فيسبوک دان تويتتر سهيڠڬ ممندڠ ريڠن ستاتوس حلال دان كبرسيهن ڤمبواتنڽ.

“راماي اورڠ إسلام ماكن، تقكن تيدق حلال،” بياساڽ ايتوله حجه دان كسيمبولن يڠ دبوات مريک اونتوق مڠحلالكن ڤربواتن ممبلي ڤرودوک يڠ دراڬو؞ي دڤريميس ميليق بوكن إسلام.

دسببكن سيكڤ ايت تيدق حيرانله دنڬري سمبيلن باپق ڤريميس يڠ تيدق دكتاهو؞ي ستاتوس حلالڽ سرتا جلس تيدق ممڤوپا؞ي سيجيل حلال جابتن كماجوان إسلام مليسيا (جاكيم)، تروس منداڤت سمبوتن هيبت اورڠ إسلام.

والاوڤون ڤلباڬاي ايڠتن دان نصيحت دبري اوليه ڤيهق بركواس اڬام مڠنا؞ي ڤنتيڠڽ منچاري يڠ حلال، نامون راماي مڠابايكن سو؞ال ترسبوت.

ڤركارا ايت منداڤت تڬورن مفتي نڬري سمبيلن، داتوق محمد يوسف احمد بارو٢ اين يڠ ممينتا اومت إسلام سوڤايا سنتياس برهاتي-هاتي دالم ممبلي ڤرودوک ماكنن دان مينومن.

نصيحتڽ، اوسه منوتوڤ مات كڤد ستاتوس حلال كران ترڤيكت دڠن ماكنن دان مينومن سمات-مات دسببكن اي تولر دالم ميديا سوسيال دان منجادي تريند ماس كيني.

سباليقڽ، تڬس بلياو، ماكنن دان مينومن منجادي داره داڬيڠ يڠ مستي دكتاهو؞ي سومبر دان صيفت حلالڽ.

جاڠن كيت سوک ايكوت اورڠ. اڤابيلا راماي يڠ بلي، مک كيت ڤون بلي تنڤا مڠيرا سام اد اي ممڤوپا؞ي سيجيل حلال جاكيم اتاو سباليقڽ.

“سبا؞يق-با؞يقڽ كنا اد سيجيل حلال سوڤايا كيت لبيه يقين دڠن ستاتوس حلال ماكنن اتاو مينومن ايت،” كاتاڽ.

كسدرن تنتڠ ستاتوس حلال، نمڤقڽ بوكن سهاج رنده دالم كالڠن ڤلڠڬن تتاڤي جوڬ دالم ڤڠوسها ريستورن اينديا مسلم اتاو مامق دنڬري اين.

برداسركن لاڤورن جابتن حال احوال اڬام إسلام نڬري سمبيلن (JHEAINS) تيدق لاما دولو، هاڽ ساتو درڤد كيرا٢ 150 ريستورن سأومڤام ايت مميليقي ستاتوس سيجيل حلال يڠ دكلواركن جاكيم.

ريستورن لا؞ين ڤولا سأوله-اوله مڠمبيل ريڠن ڤرلوڽ سيجيل حلال كران موڠكين مپدري بهاوا ڤلڠڬن سنديري تيدق قيصه.