ڤڠاره جابتن اڬام إسلام ولايه ڤرسكوتوان (جاوي)، محمد اجيب اسماعيل بركات، ڤروڬرم يڠ دأنجوركن برسمڤنا مپمبوت بولن رمضان دڠن ممبري كسدرن مڠنا؞ي كموليا؞ن بولن موليا دان ڤڠحياتن عباده ڤواسا دسمڤيڠ ملاهيركن مشاركت OKU ڤڠليهتن يڠ چمرلڠ دنيا دان اخيرة.

“ڤروڬرم اين جوڬ دأنجوركن باڬي ممبري ڤلواڠ كڤد مشاركت إسلام دسكيتر ولايه ڤرسكوتوان خصوصڽ ڬولوڠن OKU اونتوق لبيه دكت دڠن ڤروڬرم كعلموان دان منيڠكتكن كفهمن مڠنا؞ي عبادة٢ سڤنجڠ بولن رمضان ملالو؞ي چرامه٢.

“كيت تله مليبتكن ڤرساتوان اورڠ ڤكق كوالا لمڤور، ڤرساتوان اورڠ٢ چاچت ڤڠليهتن إسلام مليسيا (ڤرتيس)، اوروس ستيا ڤروڬرم دري بهاڬين ڤڠوروسن دعوه، جاوي دان سوكاريلاون دعوا جاوي (سودي)،” كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان بارو٢ اين.

انتارا ڤروڬرم إحياء رمضان برلڠسوڠ سلاما دوا هاري ترماسوق تداروس القرءان، ختم القرءان، چرامه سرتا قيام الليل.

تمبه محمد اجيب لاڬي، ڤروڬرم القرءان بريل دأداكن سكالي ستاهون باڬي ممبري ڤلواڠ مريک يڠ ترليبت چليق دان ماهير دالم باچا؞ن القرءان.