ترپات اوسها ايت تيدق سيا٢. اين تربوقتي اڤابيلا سراماي 46 اورڠ ترديري درڤد 21 ڤلاجر سكوله منڠه دان 25 موريد سكوله رنده سكيتر باندر راي اين مپرتا؞ي ڤرتنديڠن بركنا؞ن.

كاتڬوري سكوله منڠه دمنڠي اوليه احمد زافر احمد حيرالنظام دري سكوله منڠه كبڠسا؞ن (SMK) موتيارا ريني، نا؞يب جوهن دمنڠي نبيحا محمد نجيب دري SMKA باندر ڤناور دان تمڤت كتيڬ، محمد زكوان جلال الدين دري مدرسه العطاس.

باڬي كاتڬوري سكوله رنده، موريد سكوله كبڠسا؞ن (SK) كوتا ماساي، اميرا نضيره ذوالكفلي مونچول سباڬاي جوارا. تمڤت كدوا دمنڠي محمد زامي حاكيمي محمد زبري دري SK ماواي، ماناكالا تمڤت كتيڬ دمنڠي اوليه راكنڽ، نور هوسنينا ديني جا؞يس.

ڤارا ڤسرتا دمينتا منولس سلوڬن هاري ڬورو 2017، يا؞يت ڬورو ڤمبينا نڬارا بڠسا براساسكن قاعده خط ثلث (سكوله منڠه) دان خط نسخ (سكوله رنده).

جوهن منريما RM300، همڤر، چندرامات سومبڠن جوهر كورڤوريشن (JCorp) سرتا سيجيل، ماناكالا ڤمنڠ تمڤت كدوا دان كتيڬ، ماسيڠ٢ منريما RM200 دان RM100 سرتا همڤر، چندرامات دان سيجيل ڤپرتا؞ن.

ڤڠحاكيمن دبوات برداسركن كأصلين بنتوق سني خط، سوسونن حروف، كبرسيهن دان ككمسن سرتا هياسن تڤي. جوري ترديري درڤد ڬورو اڬام جابتن ڤنديديقن نڬري جوهر يا؞يت، سيد عمر شكري سيد احمد، محمد شكري محمد سنين دان ڤڠارڠ اوتوسن ملايو ميڠڬوان، محمد راضي محمد زين.

باڬي ممڤركاس لاڬي توليسن جاوي، توروت دأداكن كلينيک جاوي اوليه منشي ديوان بهاس دان ڤوستاک (جاوي)، صبري ازيت.

دالم چرامهڽ، بلياو مڠتڠهكن ڤڠقاعدهن توليسن جاوي يڠ مليڤوتي ڤادنن حروف دان قاعده دورا.

كلينيک جاوي ايت منداڤت معلوم بالس يڠ مڠڬالقكن درڤد ڤارا ڤسرتا دان ڬورو٢ ڤڠيريڠ.

توروت دأداكن اكتيۏيتي ڤنداي جاوي، يا؞يت ڤارا ڤسرتا دمينتا منوليس 15 ڤركاتا؞ن بهاس ملايو كتوليسن جاوي دالم تيمڤوه 15 مينيت.

هديه دسمڤايكن ڤنولوڠ ڤڠاره ڤمباڠونن/اسيت، سيكتور ڤنديديقن إسلام، جابتن ڤنديديقن نڬري، محمد نصرالدين هاشيم.

توروت حاضير کتوا اونيت، اونيت ڤڠوروسن ڤنديديقن إسلام جوهر، محمد حاکيم سوهالي.