منوروت تيمبلن ڤڠاره جابتن ڤرڤادوان اينتڬراسي ناسيونل سلاڠور نورواحده زين العابدين اونتوق منچاڤاي حسرت موجودكن ڤواريث بڠسا مليسيا يڠ قوات جاتي ديري ڤيهقڽ امت مڠالو-الوكن ڤرتنديڠن برچورق سني يڠ دواريثي مشاركت نڬارا اين.

“ڤرتنديڠن ڤينتر كرياتيف مليبتكن كانق٢ تابيكا ڤرڤادوان دايره كلڠ اين مروڤاكن واده اونتوق ڤيهق كامي مپماي مينت انق٢ كڤد بودايا بڠسا مريک سچارا كرياتيف.

“هاري اين ڤارا ڤسرتا بوكن سهاج دأوجي دڠن ممباچ برڤيداتو مالهن برلاكون دالم دراما موزيكل دڠن ڤنرڤن نيلاي سني مشاركت مليسيا سڤرتي جوڬيت دان بوريا” كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان سلڤس مجليس ڤپمڤاين هديه ڤروڬرم ڤينتر كرياتيف تابيكا ڤرڤادوان دايره كلڠ دكلڠ ڤارد دسيني بارو٢ اين.

نورواحده بركات باڬي مپمارقكن نيلاي٢ مشاركت نڬارا اين ڤارا ڤسرتا دواجبكن مماكاي بوسان ملايو يڠ براساسكن سوڠكيت.

سمنتارا ايت تتامو خاص ترسبوت ڤڠروسي 99 كباجيقن انسان سلاڠور (99 كسن) محمد علي زكريه كاڬوم دڠن ڤروڬرم ترسبوت يڠ مڠڬابوڠ جالين ايليمن سني يڠ كاي دڠن نيلاي٢ ايستيتيكا بودايا مشاركت مليسيا.

“هاري اين ساي سنديري برباجو باتيق ماناكالا ايبو باڤ ڬورو سرتا تتامو خاص مماكاي باجو كوروڠ براساسكن كاين سوڠكيت.