للاكي توا يڠ دمقصودكن اياله سادييو چيڤتو وييونو، سأورڠ ورڬ امس يڠ سڠڬوڤ ممبلنجاكن سبهاڬين ڤنداڤتنڽ يڠ تيدق سبراڤ باڬي توجوان ايت والاوڤون دي، عبارت كا؞يس ڤاڬي ماكن ڤاڬي، كا؞يس ڤتڠ ماكن ڤتڠ.

 

ماله لبيه مڠاڬومكن، دي سڠڬوڤ براد دباوه سينر تريق ماتاهاري اونتوق منورونكن دوا كاروڠ سيمين دري كريتا سوروڠڽ سماس منمڤل جالن برلوبڠ دجالن ديسا ڬوندڠ-تونجوڠن.

 

سادييو چيڤتو وييونو ممباوا كريتا سوروڠڽ برايسي بارڠ٢ لوسوه دان سڠاج دڤاكير باڬي منوتوڤ سڤاروه بهاڬين جالن اڬر تيدق اد يڠ مڠڬڠڬو اكتيۏيتيڽ اونتوق منمڤل جالن يڠ برلوبڠ دان روسق.

 

دڠن مماكاي سلوار ڤينديق دان باجو لڠن ڤينديق، سادييو سڤرتي سوده بياسا دڠن ڤانس ماتاهاري، هاڽ توڤي يڠ دڤاكاي اونتوق مليندوڠي كڤالاڽ درڤد سينر ماتاهاري.

 

دي سأورڠ ديري ممبنچوه سيمين دان ڤاسير دڠن چمڤورن ا؞ير يڠ دأمبيل دري ساوه. بنچوهن سيمين ايت كمودين دتواڠكن كدالم لوبڠ٢ جالن سدالم 10 سينتيميتر (cm).

 

سادييو يڠ براوسيا 65 تاهون تيڠڬل ددوكوه ڬراسک RT 42 RW 11 ديسا/كچامتن ڬوندڠ، سراڬن، بكرجا سباڬاي توكڠ ساڤو دان مڠومڤول بارڠ لوسوه.

 

دڠن ڤنداڤتن تيدق سبراڤ، سادييو اكن مڠاسيڠكن واڠ حاصيل ڤنداتنڽ ايت اونتوق ممبلي سيمين سوڤايا داڤت منمڤل جالن.

 

”ساي بلي سنديري سيمين دان ڤاسير، مينتا دري سيسا٢ درومه اورڠ يڠ سدڠ دبينا اتاو دأوبهسواي. كادڠ داڤت، اداكالاڽ تيدق دبري،“ كاتاڽ.

 

ڤنداڤتن سادييو سميڠڬو سكيتر Rp100,000 اونتوق ساتو ميڠڬو دان دي مڠليليڠي كامڤوڠ مڠومڤولكن بارڠ٢ لوسوه اونتوق دجوال.

 

” كالاو براونتوڠ بوليه داڤت Rp150,000،“ كاتاڽ.

 

اوسها يڠ دلاكوكن اوليه سادييو ممڤربا؞يقي جالن روسق برمولا دري ڤڠالمنڽ يڠ ڤرنه جاتوه ترڤروسوق عاقبة جالن برلوبڠ ڤد تاهون 2012.

 

”ساي برسسق مڠڬوناكن جالن راي يڠ سيبوق. ساي سلالوڽ مڠاله، سواتو هاري ساي جاتوه كدالم لوبڠ اڤابيلا چوبا مڠيلق كريتا يڠ داتڠ مڠهيمڤيت ساي.

 

”رودا كريتا سوروڠ روسق سهيڠڬ ممبنتوق اڠک ‘8’ تتاڤي نصيب با؞يق بارڠ٢ ساي سوده ايكت، جادي تيدق جاتوه،“ تمبهڽ.