منوروت Persero، انتارا شرط ترسبوت اياله كاندوڠن ايبو مڠاندوڠ يڠ براوسيا 14 ميڠڬو سهيڠڬ 28 ميڠڬو يڠ ڤرلو منونجوقكن لاڤورن دوكتور دڠن ملمڤيركن كترڠن مڠنا؞ي اوسيا كحاميلن ڤد ساعة ڤمريقسا؞ن، كاندوڠن ايبو دالم كأدا؞ن صيحة، دان تيدق اد مسئله كاندوڠن.

 

توجوان Persero اياله اونتوق ممبريكن لاينن دان كسليسا؞ن كڤد ايبو٢ حاميل يڠ منمڤوه ڤرجالنن جارق جا؞وه دڠن ملڤسي 28 ڤرهنتين.

 

”ايبو حاميل يڠ اكن ملاكوكن ڤرجالنن جارق جا؞وه دڠن KA جوڬ واجب ددمڤيڠي اوليه سسأورڠ اتاو دوا اورڠ ڤڠيريڠ،“ كات ڤڠوروس PT KAI Daop 2 باندوڠ، جوني مرتينوس.

 

باڬايماناڤون، ايبو حاميل يڠ تيدق ممڤوپا؞ي ڤڠصحن دوكتور ماسيه بوليه منا؞يقي كريتا اڤي دڠن شرط دي واجب ملاكوكن ڤمريقسا؞ن دڤوس كصيحتن دستيسين KA.

 

ايبو حاميل جوڬ ڤرلو مننداتاڠني سورت بهاوا Persero تيدق دڤرتڠڬوڠجوابكن جک برلاكو كجادين يڠ تيدق دأيڠيني سڤنجڠ ڤرجالنن.

 

”جک كوندوكتور منداڤتي اد ايبو حاميل يڠ ملڠڬر ڤراتورن ترسبوت دالم كوچ، مک دي واجب ممبوات سورت مپاتاكن بهاوا دي سڠڬوڤ ملاكوكن ڤرجالنن جارق جا؞وه دان سڬالا ريسيكو منجادي تڠڬوڠجوابڽ سنديري،“ كاتاڽ.

 

اڤابيلا حاصيل ڤمريقسا؞ن ڤتوڬس ڤوس كصيحتن دستيسين برلڤس مپاتاكن بهاوا ڤنومڤڠ ترسبوت تيدق دسوكوڠ اونتوق ملاكوكن ڤرجالنن جارق جا؞وه، تيكيت اتاو ڤرلڤسن ڤاس ڤنومڤڠ بوليه دبطلكن.

 

باڬايماناڤون، بايرن تيكيت اكن دكمباليكن سچارا توناي 100 ڤراتوس دان ڤنومڤڠ يڠ برسام ايبو مڠاندوڠ ايت جوڬ اكن منداڤت بايرن باليق تمبڠ دڠن جومله يڠ سام.

 

دڠن ڤراتورن بارو ايت، Persero برهارڤ داڤت ممبريكن كسليسا؞ن دان كسلامتن باڬي ڤنومڤڠ تراوتاماڽ ايبو مڠاندوڠ.