ڤڠروسي لمباڬ كماجوان ايكن مليسيا (LKIM)، داتوق سري دوكتور ايرموحزام ابراهيم بركات، تيندقن يڠ لبيه بركسن ڤرلو دبوات سچارا سيستماتيک اوليه نڬارا ترليبت باڬي كڤنتيڠن برسام.

”سلاما اين ڤرا؞يرن مليسيا كرڤ دچروبوه اوليه نلاين نڬارا ترتڠڬ. عاقبتڽ، حاصيل تڠكڤن نلاين لا؞وت دالم دان نلاين ڤنتاي كيت سماكين مروسوت.

”كبلاكڠن اين ڤولا، نلاين كيت لبيه ترانچم كران نلاين اسيڠ يڠ منچروبوه ايت لڠكڤ برسنجات اڤي دان مڠنچم كسلامتن،“ اوجرڠ سلڤس مراسميكن مجليس ڤڠهرڬا؞ن ڤسارا LKIM دان جاموان عيدالفطري دويسما LKIM، ڤولاو مرنتي، ڤوچوڠ دسيني بارو٢ اين.

ڤڠروسي LKIM ايت مپاتاكن، ڤيهقڽ ڤرچاي نڬارا ترليبت داڤت مناڠني مسئله ايت درڤد برتروسن، تراوتام يڠ مليبتكن سنجات اڤي دڠن سماڠت ممليهارا هوبوڠن ديڤلوماتيک مليسيا دان نڬارا بركا؞يتن.

سمنتارا ايت، ايرموحزام مپاتاكن، ڤيهقڽ ممرلوكن بنتوان ڤسارا LKIM اونتوق ممستيكن ڬرق كرجا اڬينسي بركنا؞ن سنتياس مماتوهي ڤياواين يڠ دڬاريسكن اوليه ڬينراسي تردهولو.

كات بلياو، ڤارا ڤسارا LKIM اداله اينديۏيدو يڠ باپق برجاس دان باپق منفعة برستاتوس چمرلڠ سهيڠڬ دبڠڬاكن اوليه نلاين خاصڽ دان رعية مليسيا عامڽ.

”مريک تيڠڬلكن رڠک كرجا ماس دڤن يڠ سوده درانچڠ راڤي. ڬولوڠن اين سوده تيڠڬلكن فورمولا اتاو قاعده برسسواين اونتوق كيت ملقساناكن كرجا دتاهڤ يڠ لبيه با؞يق. كيت سلاكو ڤپامبوڠ توڬس، چوما ڤرلو ملقساناكنڽ دمي كچمرلڠن LKIM ايت سنديري.