والاوڤون ڤرما؞ينن ڬاسيڠ سماكين كورڠ منداڤت ڤرهاتين، نامون ڤڠليبتن ڤسرتا رماج مپقسيكن ڤرما؞ينن ايت ماسيه ريليۏن.

اوسها ترسبوت واجر دبري ڤوجين كران بوكن هاڽ دسرتا؞ي اوليه ڤمينت ڬاسيڠ دنڬارا اين، ماله دري سيڠاڤورا دان بروناي.

كجوهنن يڠ دأداكن دڤوست بلي-بله برجاي تا؞يم س سكو؞ير ڤد 4 هيڠڬ 6 اوڬوس لالو مپقسيكن ڤپرتا؞ن درڤد 26 كومڤولن ترديري درڤد 11 كومڤولن كاتڬوري رماج (13 هيڠڬ 17 تاهون) دان 15 كومڤولن كاتڬوري تربوک (18 تاهون كأتس).

ڤڠليبتن سراماي 176 ڤسرتا ايت مپقسيكن كسموا كومڤولن برنتڤ مربوت هديه كسلوروهن برنيلاي RM20,000.

ڤڠروسي ڤرساتوان ڬاسيڠ مليسيا (Pegama)، قاسيم اسوڤ بركات، ڬاسيڠ ڤوليمر تله دڤركنلكن دالم كجوهنن ايت.

منوروتڽ، والاوڤون تيدق مڠڬوناكن ڬاسيڠ يڠ دڤربوات درڤد كايو، چارا دان بنتوق ڤرما؞يننڽ ماسيه ككل سڤرتي دهولو.

”دهولو اڤابيلا كامي ماسيه مڠڬوناكن ڬاسيڠ يڠ دڤربوات درڤد كايو، ڤڠاديل ترڤقسا مڠنل سا؞يز دان برت يڠ دڬوناكن اوليه ڤما؞ين باڬي ممستيكن كسسواينڽ اونتوق برتنديڠ.

”باڬايماناڤون، سموا ڤما؞ين كيني تله مڠڬوناكن ڬاسيڠ ڤوليمر دان اي باپق منجيمتكن ماس سلا؞ين تيدق ڤرلو منوڠڬو لبيه لاما اونتوق ڤروسيدور تربابيت.

”سلا؞ين تيدق موده ڤچه اي سلامت دڬوناكن دان ڤما؞ين هاڽ ڤرلو مڠيكت تالي دان مليليت اونتوق ممولاكن ڤرلاونن،“ جلسڽ.