ڤنوليس دبريتاهو، مسئله ايت تيمبول برايکوتن سري لنکا بوکنڽ ديستيناسي ڤوڤولر اونتوق دلاوتي. موڠکين ڤرسيڤسي ڤرڠ ساودارا يڠ ڤرنه برلاکو لبيه 25 تاهون مڠهنتو؞ي باپق ڤيهق ترماسوق ڤلابور دان ڤلنچوڠ اونتوق کسان.

منججقکن کاکي کأيبو نڬاراڽ يا؞يت کولومبو باڬي ممبوات ليڤوتن لاوتن راسمي ڤرتام ڤردان منتري، داتوق سري نجيب تون رزاق کنڬارا برکنا؞ن بارو٢ اين ممبري ڤلواڠ کڤد ڤنوليس مڠنلي سديکيت سباپق ڤولاو يڠ ڤرنه دکنلي سباڬاي سيلون ايت.

سڤنجڠ 40 مينيت ڤرجالنن دري لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا باندرانايکي منوجو هوتيل ڤڠينڤن دڬلي فيس سوده چوکوڤ اونتوق ممبري ڬامبرن اول تنتڠ کولومبو.

ڤد ڤندڠن ڤنوليس، کأدا؞ن کولومبو سڤرتي سواسان کوالا لمڤور ڤد سکيتر 1980-هن. تياد باڠونن ڤنچاکر لاڠيت کچوالي منارا لوتوس، ايت ڤون ماسيه دالم ڤمبينا؞ن، ڤوست ممبلي-بله يڠ هيبت ماهوڤون لندسکڤ يڠ ڬه.