سجاره ترچيڤتا اڤابيلا جوهر مروڤاكن نڬري ملاهيرن UMNO تومبڠ دالم ساتو اسقن دان ڬرومبولن رعيت يڠ تيدق تردوڬ ملدق دالم ڤتي٢ اوندي.

چالون٢ جوهر يڠ قوات دالم PRU-14 سڤرتي داتوق سري محمد خالد نوردين، تن سري شهرير عبدالصمد دان داتوق سري دوكتور إيس. سوبرامانيام ترسوڠكور دهالمن سنديري دان بوكن سهاج كاله، تتاڤي دتيڠڬلكن دڠن ماجوريتي يڠ بسر.

سباڬاي چونتوه، محمد خالد يڠ جوڬ منتري بسر تيواس دكروسي ڤرليمن ڤاسير ڬودڠ كڤد چالون ڤاكاتن هارڤن، حسن كريم دڠن ماجوريتي 24,726 اوندي سلا؞ين جوڬ تيواس دديوان اوندڠن نڬري (DUN) ڤرنس دڠت ماجوريتي 8,746 اوندي.

بڬيتو جوڬ شهرير عبدالصمد يڠ تيواس دڠن ماجوريتي 19,782 اوندي دكروسي ڤرليمن جوهر بهارو سمنتارا سوبرامانيام يڠ جوڬ ڤڠروسي MIC نڬري دكالهكن دڠن ماجوريتي 5,476 اوندي دكروسي ڤرليمن سڬامت.

سلا؞ين ايت، داتوق نور جزلن محمد يڠ جوڬ تيمبلن منتري دالم دتيواسكن دڠن ماجوريتي 28,924 اوندي دكروسي ڤرليمن ڤولاي. مريک سموا منريما تمڤرن يڠ ڤاريت كران ماجوريتي بوكن سديكيت تتاڤي ساڠت بسر.

اڤابيلا دتليتي، چالون٢ ڤاكاتن هارڤن يڠ برتنديڠ ايت تيدق برڤڠاروه اتاو مروڤاكن توكوه يڠ هيبت. ماله اد انتاراڽ مروڤاكن چالون يڠ بهارو ڤرتام كالي برتنديڠ، چونتوهڽ اكمل نصير، سأورڠ ڤڬوام مودا يڠ مننتڠ شهرير.

ستله دسليديقي، مريک كرڤ تورون ڤادڠ سماس منجادي واكيل رعيت سبلوم اين دان تيدق ڤرنه ليک دالم منجاڬ كباجيقن دان كڤنتيڠن ڤڠوندي ماسيڠ٢.