کسرونوقن ملنچوڠ ککشمير سريڠ دڬامبرکن سباڬاي ساتو ڤڠالمن يڠ ساڠت منعجوبکن. اينده تامن٢ بوڠاڽ، ڤرڬونوڠن يڠ مندامايکن، تاسيق يڠ تنڠ دان داماي سرتا دتمبه کرامهن مشارکت تمڤتن.

کشمير مپدياکن ڤاکيج مناريق اونتوق دنعمتي. دباندرڽ، سريناغر سهاج باپق تمڤت مناريق سڤرتي دال ليک يڠ ترکنل دڠن رومه بوت (هاوسبوت) ددالم تاسيق يڠ منجادي تمڤت برادو. ڤڠڠکوتن مڠڬوناکن شيکارا (ڤراهو)  کدارتن دبريکن سچارا ڤرچوما اونتوق ڤڠهوني هاوسبوت. ماله دالم دال ليک ايت جوڬ اد کداي منجوال انيکا بارڠڠن.

دسکيترڽ جوڬ بوليه منعمتي کأيندهن تامن بوڠا يڠ دريکابنتوق سڤرتي تامن راج. ديستيناسيڽ نيهرو ڤارک، حضرتبل شرين، مغول ڬردن، شاليمر باغ، نيشت باغ سرتا تامن توليڤ.

سواسان تامن٢ اين اکن براوبه مڠيکوت موسيم. مک موسيم بوڠا اياله موسيم تربا؞يق. باپق جوڬ مسجد، مقام برسجاره دان کو؞يل لاما يڠ بوليه دلاوتي دسکيتر سريناغر.

کرف تاڠن اونتوق چندرامات اتاو کنڠن بوليه دداڤتي دڤاسر-ڤاسر سکيتر سرتا ڤنياڬ کاکي ليم دسکيتر دال ليک. موره٢ سهاج سليندڠ، کا؞ين، بارڠ هياسن رومه دان سباڬايڽ.

ديستيناسي ڤرڬونوڠن ڤوڤولر ڬولمرڬ دان سونامرڬ ڤولا مپدياکن ڤڠالمن بربيذا. ڤستيڽ ڤد موسيم سجوق ڤرڬونوڠن ايت منجادي ديستيناسي ڤلونچور ا؞يس. دلوار موسيم سجوق جوڬ اي ماسيه مپدياکن ڤمندڠن اينده ڤرڬونوڠن.

دڬولمرڬ باپق ريسورت ڤرڬونوڠن يڠ اينده. دساله سبواه ريسورت دسيتو، اد سبواه بڠسل ڤوڤولر دڬلر بوبيهات سبب منجادي لوکاسي ڤڠڬامبرن فيلم ڤوڤولر بوبي. اونتوق نا؞يق کڤونچق ڬولمرڬ دڠن لاتر ڤرڬونوڠن هيمالايا، اد ڤرخدمتن ڬوندولا. اي ترلتق 47km دري سريناغر.

سونامرڬ ڤولا مپاجيکن ڤمندڠن اينده مپوسوري لالوان تيڠڬلن سلجي دکيري دان کانن کالاو کسان سلڤس موسيم سجوق.

ثاجيوس ڬلاسيئر منجادي تاريقن ڤد موسيم ڤانس. ماسيه اد تيڠڬلن سلجي يڠ تيدق منچا؞ير دسيتو يڠ منجادي تمڤت ڤرخيمهن ڤنچينتا عالم سکيتر. اي ترلتق 84km دري سريناغر.

ساتو لاڬي ديستيناسي ڤوڤولر اياله ڤاهلڬم. ڤاهلڬم اياله سبواه لمبه يڠ اد سوڠاي جرنيه يڠ تورون دري بوکيت. اي عبارت سبواه کاوسن کامڤوڠ يڠ بلوم ترچمر دان مپامنکن ميندا.