کوچيڠ بتينا ترسبوت مروڤاکن انتارا براتوس-راتوس ايکور حيوان يڠ منريما راوتن دکلينيک برکا؞يتن، کتيک سيريا دلندا کونفليک ڤڤرڠن يڠ برلنجوتن همڤير لاڤن تاهون.

جک اندا ماهو منونجوقکن بلس کاسيهن کڤد اورڠ لا؞ين، کات محمد الا يڠ منجالنکن کلينيک ڤرليندوڠن کوچيڠ ايرنيستو – يڠ دناماکن سمڤنا کوچيڠ کسايڠنڽ.

للاکي براوسيا 43 تاهون ايت يڠ ممبسر دأليڤو ساڠت مڠڬيلا؞ي کوچيڠ سجق کچيل.

سباڬاي سأورڠ يڠ ممبسر دکاوسن باندر، محمد الا اکن برهنتي دکداي ڤموتوڠ اڬيڠ کتيک ڤؤلڠ درڤد بکرجا دان ممينتا سيسا ماکنن يڠ اد اونتوق دبريکن کڤد کوچيڠ بربيار دکاوسن کجيرننڽ.

کتيک ڤرڠ ترچتوس ڤد 2011، محمد الا ملتقکن جاوتن سباڬاي جوروترا ايليکتريک دان منجادي ڤمندو امبولن س يڠ ممباوا مڠسا ڤڤرڠن – تتاڤي دي تيدق ڤرنه برهنتي ممبريکن ماکنن کڤد کوچيڠ.

اڤابيلا ڤڤرڠن سماکين ممونچق، راماي ڤنچينتا کوچيڠ منيڠڬلکن اليڤو دان دي کيني برتڠڬوڠجواب سڤنوهڽ اونتوق ممبري ماکنن کڤد 170 ايکور کوچيڠ دباندر برکنا؞ن.

دسببکن ايت، محمد الا دکنلي سباڬاي للاکي کوچيڠ اليڤو. دڠن بنتوان راکن سرتا ڤمينتڽ دميديا سوسيال، محمد الا منوبوهکن تمڤت ڤرليندوڠن کوچيڠ ڤرتاماڽ دباندر تربابيت.