فينومينا ايت براوڤاي مڠيرتكن صلةالرحيم دالم كالڠن اهلي كلوارڬ، راكن تاولن سرتا جيرن تتڠڬ.

دسابه، ستياڤ ڤرايا؞ن مشاركت ڤلباڬاي قوم دنڬري اين اكن دسمبوت دالم سواسان مرياه مڠيكوت دا؞يره ماسيڠ٢.

سباڬاي چونتوه ڤد سمبوتن رومه تربوک هاري راي عيدالفطري دأيستان نڬري بارو٢ اين، رات٢ مشاركت ڤلباڬاي قوم تيدق ملڤسكن ڤلواڠ اونتوق ممرياهكن ڤرايا؞ن ترسبوت دان برسلامن دڠن يڠ دڤرتوا نڬري، تون جوهر ماهيرالدين سرتا ايستري، توه ڤوان نورليده ار.عيم جسني.

ماله، هوجوڠ ميڠڬو جوڬ مروڤاكن ماس سسواي اونتوق اومت إسلام تراوتام ڤميمڤين مشاركت مڠاداكن رومه تربوک باڬي مڠيرتكن هوبوڠن دڠن ڤندودوق تمڤتن.

ڤد هوجوڠ ميڠڬو لالو، كتوا منتري، داتوق سري موسى امان جوڬ تيدق ملڤسكن ڤلواڠ مڠونجوڠي تيڬ رومه تربوک سرنتق دتيڬ دا؞يره يا؞يت ڤاڤر، ممباكوت دان بيوفورت يڠ دأنجوركن اوليه ڤميمڤين تمڤتن.

جلس موسى، كحاضيرن بلياو كمجليس رومه تربوک ايت اداله برتوجوان اونتوق برتمو دڠن مشاركت تمڤتن دان ڤميمڤين ستمڤت باڬي مڠيرتكن هوبوڠن.

لبيه مڠڬمبيراكن بلياو اڤابيلا عملن مڠونجوڠي مجليس٢ رومه تربوک دالم كالڠن مشاركت ڤلباڬاي قوم مروڤاكن لامبڠ كأمانن دان كمعمورن نڬارا اين.

“بودايا ترسبوت سلا؞ين مڠيرتكن صلةالرحيم جوڬ براوڤاي منچيڤتا سواسان ككلوارڬا؞ن سرتا ڤرساودارا؞ن يڠ اوتوه.

“عملن يڠ تله دعملكن سجق سكين لاما ايت تربوقتي مڠوكوهكن ڤرڤادوان انتارا مشاركت إسلام دان بوكن إسلام تراوتام دسابه.

“مشاركت دنڬري اين برسام-سام مراعيكن سمبوتن هاري راي، تاهون بهارو چينا، كريسمس، ديڤاۏالي، تاداو كأمتن، ڬاواي دان سباڬايڽ،” كاتاڽ كتيک دتمو؞ي ڤد مجليس رومه تربوک تيڬ ڤميمڤين دا؞يره ڤاڤر دسيني بارو٢ اين.

موسى برهارڤ رعية اكن تروس مڠكل دان مڠوكوهكن ڤرڤادوان سديا اد سلا؞ين سنتياس ممبري سوكوڠن ڤادو كڤد كراجا؞ن.

دالم ڤد ايت، تيمبلن منتري ڤمباڠونن وانيتا، كلوارڬ دان مشاركت، داتوق عزيزه محمد دون بركات، كحاضيرن ريبوان مشاركت ڤلباڬاي قوم ڤد سمبوتن رومه تربوک عيدالفطري يڠ دأنجوركن دديوان داتوق سري ڤڠليما محمد دون احد لالو ممبوقتيكن رعية مڠعملكن كونسيڤ 1مليسيا.

بلياو بركـات، مجـلـيس سمبـوتن برتوجوان اونـتـوق مـراعـيـكـن رعـيـة سـمـڤـنـا سـمـبـوتن عيدالفطري دان مڠوكوهكن ڤرڤادوان دالم كالڠن رعية دكاوسن بركنا؞ن.