بڬيتوله ڬمبرن سبواه ڤركامڤوڠن دتڤي سبواه سوڠاي دكوتا مالڠ، جاوا تيمور.

كالي ڤرتام تيبا دكامڤوڠ ترسبوت ڤستي اكن ترڤسونا دڠن كأدا؞ن رومه٢ دان باڠونن دسيتو كران سمواڽ دچت دڠن ڤلباڬاي ورنا مناريق.

سواسان دكامڤوڠ ترسبوت دليهت سوڠڬوه چريا دڠن ڤلباڬاي ورنا مڠهياسي ستياڤ دري اتڤ سهيڠڬ كدينديڠ رومه.

سكالي ايمبس، كليهتنڽ سڤرتي كيت براد دلوار نڬارا اڤابيلا ڤلباڬاي ورنا٢ بيرو، ميره، كونيڠ، هيجاو، مـيـره جـمـبـو دان لا؞ين٢ لاڬي يڠ بڬيتو مناريق ڤرهاتين.

رومه٢ يڠ دچت برورنا-ورني اداله سبهاڬين دري ڤروڬرم ‘جوديڤن ورنا-ورني’ انجورن ساتو جنام چت يڠ برتوجوان ممنوهي حسرت دان كأيڠينن ورڬ ڤندودوق دسيتو اونتوق مڠوبه واجه ڤركامڤوڠن مريک.

كتوا كامڤوڠ جوديڤن، ڤارين بركات، سكورڠ-كورڠڽ 90 بواه رومه دكامڤوڠ ايت دچت برورنا-ورني باڬي منچرياكن كاوسن ايت.

منوروتڽ، كاوسن دڤيڠڬير سوڠاي يڠ سلالوڽ كوتور دڠن رومه٢ يڠ بركولت، تيدق ترجاڬ كيني براوبه واجه سجق دچت دڠن مناريق.

سهوبوڠن ايت، ڤندودوق دكاوسن ايت مولا برعزم اونتوق منوكر ڤمندڠن دكامڤوڠ ترسبوت اڤابيلا مپرتا؞ي ڤروڬرم ورنا٢ انجورن سبواه شريكت چت.

اڤابيلا ڤروڬرم ترسبوت دلقساناكن سڤنوهڽ مليبتكن 90 بواه رومه، سوده ڤستي سواسان كامڤوڠ ايت اكن كمبالي چريا دان منچوري تومڤوان.

“ڤروڬرم مڠچت رومه اداله اتس داسر كأيڠينن ڤندودوق اونتوق مڠوبه ڤنمڤيلن كامڤوڠ ترسبوت سوڤايا چريا دان مناريق.

“ستوجو اتاو تيدق، ڤركامڤوڠن دتبيڠ سوڠاي سـلالـوڽ دڤـنـدڠ سبـاڬـاي كـاوسـن كوتور. كـيـنـي تلـه بـرڬنتي دڠن ورنا بهارو يڠ لبيه مناريق،” كاتاڽ كڤد detik.com.

ڤارين ممبريتاهو، ڤميليق رومه دبري كبيبسن اونتوق مميليه چت باڬي مڠهياسي رومه مريک دان ڤڠلوار چت اكن مپدياكن چت يڠ دأيڠيني ترماسوق اتڤ دان دينديڠ رومه.

“ڤد مولاڽ، ڤڠلوار چت يڠ اكن مننتوكن كونسيڤ دان ورنا چت يڠ دڬوناكن تتاڤي تله دسرهكن كڤد ڤندودوق اونتوق مميليه ورنا يڠ سسواي،” كاتاڽ.

لبيه مناريق، ڤندودوق هاڽ مميليه ورنا چت سهاج، ماناكالا سموا كرجا٢ مڠچت دان سڬالا باهن٢ مڠچت سڤرتي چت، بروس دان ڤارا ڤكرجا دسدياكن اوليه شريكت چت تربابيت.

ڤروڬرم ترسبوت سقدر مليبتكن رومه٢ دكاوسن سلاتن تتاڤي تيدق دبهاڬين اوتارا يڠ لبيه راماي ڤندودوق.

سدڠكن كاوسن اوتارا دان دارت ڤركامڤوڠن ترسبوت اداله كاوسن يڠ لبيه ڤادت دڠن ڤندودوق دان ممڤوپا؞ي جومله رومه يڠ لبيه باپق.

اد ببراڤ نڬارا يڠ ممڤوپا؞ي كامڤوڠ برورنا-ورني سڤرتي دسين جون، نيوفا؞وندلند، كنادا دان كينكيو دأيتالي اڤابيلا ليم بواه كامڤوڠ ددا؞يره ايت دچت دڠن ورنا يڠ چنتيق سهيڠڬ منجادي تمڤت ڤلنچوڠن تركنل.