كأدا؞ن ايت موڠكين دسببكن ڤراليهن موسيم ڤانس دان كريڠ سلڤس همڤير دوا بولن لالو ستله منريما سبارڠ هوجن.

بارڠكالي جک بوليه دبوات ڤربنديڠن، ڤندودوق نڬري اين سبنرڽ لبيه ريلا دان سڠڬوڤ بردڤن دڠن چواچ ڤانس بربنديڠ ريبوت دان هوجن لبت.

سكورڠ-كورڠڽ جک چواچ ڤانس، مريک ماسيه ممڤوپا؞ي ڤيليهن اونتوق براد درومه اتاو ڤجابت دان مڠورڠكن اكتيۏيتي لوارن.

نامون فكتور اوتام مڠاڤ مريک ساڠت بيمبڠ سكيراڽ هوجن لبت دان ريبوت ملندا اداله كران ككرڤن برلاكوڽ بنجير كيلت دان ڤوكوق تومبڠ.

سجق ببراڤ تاهون كبلاكڠن اين، كباپقن كاوسن خصوصڽ دبهاڬين ڤولاو كرڤ دلندا بنجير كيلت سكالي ڤون هوجن لبت هاڽ دالم تيمڤوه ببراڤ جم.

انتارا كاوسن يڠ سريڠ ترججس ترماسوق دڤوست باندر جوجتا؞ون سنديري دان سكيتر جلوتوڠ، باين بارو سرتا باين لڤس.

عاقبتڽ راماي ڤندودوق يڠ ترججس سڤرتي كروسقن هرتا بندا دان اكتيۏيتي هارين جوڬ ترڬڠڬو دسببكن جالن٢ دتڠڬلمي ا؞ير.

دكاوسن باين بارو دان باين لڤس ڤولا كأدا؞نڽ لبيه بوروق كران بنجير كيلت ايت توروت ممباوا لومڤور دان سلوت.

تيدق بوليه دنافيكن، كأدا؞ن برلاكو دسببكن باپقڽ ڤروجيک ڤمباڠونن كومرسيال يڠ سدڠ برلڠسوڠ دكاوسن ترسبوت سچارا سرنتق.

كڤادتن ڤندودوق سديا اد يڠ سوده چوكوڤ تيڠڬي، ڤروجيک٢ ايت سماكين ممبري تكنن كڤد سيستم ڤڠاليرن دكاوسن بركنا؞ن.

كأدا؞ن منجادي لبيه بوروق اڤابيلا ترداڤت ڤيهق ڤماجو يڠ ڬاڬل مپدياكن سيستم ڤڠاليرن لبيه با؞يق دان سمڤورنا دتاڤق ڤروجيک مريک.

ككرڤن كجادين بنجير كيلت دان برلومڤور ايت مپببكن ڤندودوق كچيوا دڠن كراجا؞ن نڬري دان ڤيهق بركواس تمڤتن (PBT).

مريک براڠڬڤن تياد تيندقن سيريوس دان درستيک دأمبيل كراجا؞ن نڬري دان PBT دالم مناڠني ايسو ايت مسكيڤون سوده ترلالو كرڤ برلاكو دان دسواراكن ڤندودوق.

لبيه باپق ڤروجيک كومرسيال دلولوسكن كراجا؞ن نڬري بربندڠ منچاري ڤپلساين برهوبوڠ مسئله ترسبوت ترماسوق منيڠكتكن اسڤيک ڤمنتاوان ترهادڤ ڤماجو سواستا.

اڤ يڠ دبيمبڠكن كلق برلاكو بنچان لبيه بوروق ڤد ماس دڤن ايكورن سيكڤ لڤس تاڠن دان امبيل موده ڤيهق برواجب دالم ڤرمسئلهن يڠ دتڠڬوڠ ڤندودوق اين.

كتيک اين ڤندودوق موڠكين هاڽ ترڤقسا بردڤن دڠن كروسقن هرتا بندا عاقبة بنجير كيلت دان برلومڤور.

تتاڤي باڬايمان سكيراڽ ننتي اد ڤندودوق يڠ منجادي قربان كران بنچان ايت؟

ڤركارا ايت تيدق مستحيل برلاكو جک لبيه باپق ڤروجيک كومرسيال دكاوسن ڤادت دڠن ڤندودوق دان بردكتن ليريڠ بوكيت دبريكن كلولوسن اوليه كراجا؞ن نڬري.