نامون ريوه دعالم مايا يڠ مناريق ڤرهاتين مشاركت دنيا دالم كالڠن مريک يڠ برسيمڤاتي دالم كالڠن مريک يڠ كونونڽ ممڤرجواڠكن حق اساسي دان جوڬ يڠ برفهمن ليبرل كران مپيفتكن سواتو ڤڠانيايان اڤابيلا بركايت دڠن ڤرلاكوان دوسا ڤريبادي.

اڤاته لاڬي اي دلقساناكن سماس بردبتن عموم سماكين هاڠت اڤابيلا سماكين لانتڠ كدڠرن سوارا ممبيلا حق دان نصيب كالڠن ڤڠعمل ليسبيان ڬي بيسيكسوال دان ترنسڬيندر (LGBT) دنڬارا اين دالم چورق كڤنتيڠن برتنتڠن دڠن فطره مانسي دان تونتوتن اڬام.

سلاما اين ڤساله شرعي هاڽ دكناكن حكومن دندا دان بوات ڤرتام كاليڽ توروت دأيريڠي سبتن لاكرن سجاره بهارو دالم ڤراوندڠن شريعه دنڬري اين يڠ دأيريڠي دڠن ڤلباڬاي ڤرسيڤسي نيڬاتيف دڠن ممباوا ڬامبرن اينستيتوسي ڤراوندڠن إسلام ايت ممباوا ككجمن دان كظاليمن.

كبيبسن دالم إسلام داتڠ دڠن تڠڬوڠجواب كران كبيبسن بوكن كأيستيميوان ملاكوكن اڤ سهاج دان محكمه تيڠڬي شريعه دڠن كواس يڠ اد تله برتيندق برسام منچڬه كموڠكرن سباڬايمان يڠ دتونتوت.

تكنن يڠ كيان ممونچق ترهادڤ محكمه شريعه اوليه ببراڤ ڤيهق يڠ تيدق مپنڠي ڤلقسانان حكومن سبت دنڬري اين ممبري ڬامبرن مريک تيدق ممهمي دان مڠحرمتي ڤراوندڠن ايت.

ڤاسڠن ليسبيان ايت يڠ منريما انم سبتن دالم كامر محكمه (سلاين ددندا RM3,000) ستله مريک تيدق مڠموكاكن سبارڠ رايوان اونتوق مريڠنكن حكومن ستله تيمڤوه ماس ڤنجڠ دبريكن.

اين ممڤرليهتكن مريک سنديري دڠن ريلا منريما حكومن ايت يڠ سبنرڽ ساتو حكومن ريڠن نامون موڠكين سوده چوكوڤ اونتوق مڠينصافكن ڤساله دان ڤڠاجرن كڤد اورڠ راماي يڠ مپقسيكنڽ.

ڤروسيدور ڤلقسانان حكومن دلاكوكن سچارا برهيمه منڤتي ڤراونتوقن سيكشن 125 اينكمن تاتاچارا جنايه شريعه (ترڠڬانو) 2001 ترماسوق منداڤت ڤراكوان ڤڬاواي ڤراوبتن ترلبيه دهولو.

كڤوتوسن يڠ دبوات ايت ڤرلو دليهت دالم كونتيک س هاڽ اونتوق اورڠ إسلام دنڬري اين دان جاوه بربيذا دڠن سبتن يڠ دعملكن اوليه محكمه سيۏيل ترماسوقله اوكورن الت سبتن دان دلاكوكن كڤد ڤساله سمبيل دودوق دڠن كقواتن سدرهان سوڤايا تيدق ملوک كوليت.