ڤڠعمومن ديستيناسي بهارو ايت يا؞يت كڤولاو ڤينڠ سوده ڤستي اكن مرانچقكن اوسها كراجا؞ن نڬري سمڤنا تاهون ملاوت ملاک (TMM) 2019 يڠ سدڠ برلڠسوڠ سكارڠ باڬي مناريق لبيه راماي ڤلنچوڠ بركونجوڠ كنڬري اين.

ساسرن ملاک اونتوق مناريق 20 جوتا ڤلنچوڠ كنڬري اين سمڤنا TMM 2019 بوليه دچاڤاي سكيراڽ ڤرانچڠن يڠ راڤي دلقساناكن اوليه كراجا؞ن نڬري ترماسوق منمبه لالوان ڤنربڠن بهارو اين.

ديستيناسي لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا باين لڤس بوكن ساتو-ساتوڽ مليبتكن ڤنربڠن دري ملاک كران سبلوم اين، شريكت ماليندو إير جوڬ تله مڠاداكن لالوان ڤنربڠن يڠ سام سلا؞ين لالوان كوتا بهارو، لڠكاوي دان ڤكنبارو، ايندونيسيا.

ڤپرتا؞ن إيراسيا دLTAM اين دهارڤ داڤت ممبنتو كراجا؞ن نڬري مناريق لبيه راماي ڤلنچوڠ سكالي ڬوس مرانچقكن كيمڤين TMM 2019.

“برايكوتن ڤمبوكا؞ن ببراڤ لالوان بهارو ممبابيتكن شريكت ڤنربڠن ماليندو إير دان إيراسيا، كراجا؞ن نڬري تاهون اين مپاسركن كحاضيرن سجومله 75,000 ڤنومڤڠ مڠڬوناكن LTAM،” كات ڤڠروسي جاوتنكواس كرجا راي، ڤڠڠكوتن دان كمودهن عوام نڬري، داتوق محمد صوفي عبدالوهاب بارو٢ اين.

سوده ڤستي بوكن ستاكت كراجا؞ن نڬري سهاج يڠ منريما فا؞يده درڤد ڤنمبهن لالوان ڤنربڠن بهارو اين. رعيت جوڬ توروت منريما ليمڤهن كران سماكين راماي ڤلنچوڠ داتڠ كنڬري اين دان ممبوک سرتا مرانچقكن ڤلواڠ ڤرنياڬا؞ن ڤندودوق تمڤتن.

إيراسيا سبلوم اين مپاتاكن حسرت ممولاكن ڤنربڠن منروسي LTAM کكوتا كينابالو، ڤولاو ڤينڠ، لڠكاوي دان ڤكنبارو دان دجڠک اكن دلقساناكن سليوات-ليواتڽ ڤڠهوجوڠ تاهون اين.

باڬايماناڤون برمولا 1 جولاي، هاڽ لالوان ملاک كڤولاو ڤينڠ اكن دلقساناكن اوليه إيراسيا دان كراجا؞ن نڬري برهارڤ اي داڤت مبنتو ڤرتومبوهن سيكتور ڤلنچوڠن نڬري اين.

سچارا تيدق لڠسوڠ جوڬ، ڤرتمبهن شريكت ڤنربڠن يڠ براوڤراسي جوڬ ممبري كسن كڤد ايميج LTAM ايت سنديري سباڬاي سبواه لاڤڠن تربڠ برطرف انتارابڠسا يڠ سوده سكيان لاما براوڤراسي.

اوليه ايت، كراجا؞ن نڬري جوڬ ممبري كيقينن اونتوق منيڠكتكن كاولن كسلامتن، منمبه با؞يق سيستم ڤپلڠڬارا؞ن دان كمودهن اساس دلاڤڠن تربڠ ايت اونتوق منريما تمبتهن ڤڠونجوڠ.