اين لواهن ڤلاجر تيڠكتن دوا، محمد شكور خميس يڠ ڬامبرڽ تولر دالم ميديا سوسيال كران ڬلاڬت دان اكسيڽ يڠ سلمبا دڠن ترباريڠ منجا دأتس بلاكڠ كرباو ڤليهارا؞نڽ سهيڠڬ منجادي تومڤوان راماي.

منوروت ڤلاجر سكوله منڠه كبڠسا؞ن (SMK) ڤادڠ ميدين ايت، سلا؞ين تنڠ، دي مڠاكو؞ي راس بڠڬ اڤابيلا ڬامبرڽ برسام سبهاڬين درڤد لبيه 100 كرباو ميليق باڤاڽ، خميس جوسوه، 63، منجادي ڤرهاتين هيڠڬ ڤريڠكت انتارابڠسا.

ماله كاتاڽ، ڤنچاڤاين ايت توروت ملونجقكن نام سكولهڽ، سلا؞ين كلوارڬ دان كامڤوڠڽ يا؞يت كامڤوڠ كوبڠ بوجوق دكت سيني.

“ساي مولا؞ي راڤت دڠن سموا كرباو اين سجق ساي براوسيا 6 تاهون دان ماس ايت ساي ايكوت باڤ برما؞ين-ما؞ين دڠن كرباو دكاندڠ. ساي سوده تيدق تاكوت كران ساي ده تاهو ڤراڠاي دي (كرباو ترسبوت).

“ساي تق ڤرنه دكاسري اتاو دتندوق كرباو ايت. سباليقڽ ساي ساڠت كاسيهكن حيوان اين دان ساي سوک نا؞يق اتس بلاكڠ كرباو اين. كرباو يڠ ڤاليڠ ساي سايڠ برنام توكول دان بڬيتو جوڬ سميق دان اوڠ،” كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دكاندڠ كرباو ميليق باڤاڽ ايت دكت سيني.

محمد شكور، 14، ستروسڽ بركات، دي تيدق مڠهادڤي سبارڠ مسئله اونتوق ممليهارا كسموا كرباو ڤليهارا؞نڽ ايت كران حيوان ترسبوت سوده ممهمي سڬالا ارهن.