دالم كونتيک س اورڠ ملايو، يڠ سوده سكيان لاما دبلڠڬو ايسو ڤرڤچهن، خصوصڽ مليبتكن دوا ڤرتي تربسر، يا؞يت UMNO دان Pas، ديموڬراسي ڤوليتيک سماس تانه ا؞ير، يڠ دترجمهكن ملالو؞ي ڤيليهن راي ممبري رحمة كڤد قوم ايت.

سچارا كبتولن، سلڤس ڤيليهن راي عموم ک-14 (PRU-14)، سلا؞ين كاميرن هايلندس دان ڤورت ديكسن، سلاڠور منجادي سقسي كڤد اوسها مپاتوكن دوا ڤرتي تربسر اورڠ ملايو ايت. دمولاكن دڠن سوڠاي كنديس، حاصيلڽ نمڤق دكاميرن هايلندس.

كيني سمپيه منجادي اوجين بهارو كڤد ڤرڤادوان ترسبوت، يڠ والاوڤون دري سڬي ڤرچاتورن ڤوليتيک، تنتو سهاج ڤركمبڠن سماس UMNO دان Pas تيدق دسنڠي ڤيهق ترتنتو، تتاڤي اسڤيک كلڠسوڠن اورڠ ملايو اداله جا؞وه لبيه ڤنتيڠ.

اين كران ڤرڤچهن اورڠ ملايو، هاڽ كران ڤوليتيک سمڤيت تله مموڠكينكن باپق اساس، كڤنتيڠن سرتا كداولتن بڠسا، اڬام دان نڬارا دروبيق ڤيهق ترتنتو، يڠ ماس جک سيناريو ترسبوت برتروسن، اي مڠڬوڬت كلڠسوڠن ملايو.

هاري اين، راماي دالم كالڠن اورڠ ملايو ملواهكن كرسهن اڤابيلا مليهت سديكيت دمي سديكيت حق مريک دأوسيق تتاڤي ايت سموا برڤونچا درڤد ڤوليتيک سمڤيت قوم ايت سنديري، يڠ منجاديكن ايديالوڬي سباڬاي تيمبوق ڤميسه.

كڤد اورڠ ملايو، تنتو سكالي ڤيليهن راي كچيل دسمپيه تيدق سام دڠن دكاميرن هايلندس تتاڤي اڤ يڠ مريک نق ليهت اداله ساتو ڤنترجمهن ڤرڤادوان يڠ لبيه ايرت باڬي ممبنتوق كيقينن بهاوا اورڠ ملايو سوده برساتو.

‘تڠڬ’ ايت سوده دسوسون دان هارڤنڽ تياداله سبارڠ مسئله مونچول ڤد ماس دڤن هاڽ كران كڤنتيڠن ڤوليتيک ڤريبادي سأندايڽ تڬوه ‘تڠڬ’ ترسبوت، ڤستيڽ راماي دالم كالڠن اورڠ ملايو اكن منومڤڠ اونتوق منداكي برسام.