ڤڬاواي لاتيهن نڬري، جابتن بومبا دان ڤپلامت مليسيا (JBPM)، کوالا لمڤور، ازهر يوسف، 49، برکات، جيواڽ كولا ممينتي لايڠ ٢ سجق تاهون 2006.

ڤلباڬاي ريکابنتوق لايڠ٢ دري دالم دان لوار نڬارا منجادي کوليکسيڽ سهيڠڬ دي سنديري سڠڬوڤ بربلنجا بسر باڬي منداڤتکن کوليکسي يڠ مناريق دري لوار نڬارا يڠ مپرتا؞ي ڤرتنديڠن لايڠ٢ دنڬارا اين.

منوروتڽ، سجق مولا برجينق-جينق دڠن لايڠ٢ ڤلباڬاي کاجين دلاکوکن باڬي مندالمي علمو سرتا ڤريحال ڤرما؞ينن لايڠ٢ برداسرکن کسسواين چواچ دنڬارا اين.

“دهولو ساي تيدقله اوبسيس دڠن لايڠ٢، سهيڠڬاله کتيک ايستري ساي ملاهيرکن انق کامي يڠ ڤرتام دان برڤنتڠ دملاک، ساي يڠ برچوتي سلاما دوا ميڠڬو کتيک ايت برکسمڤتن مپقسيکن ڤرما؞ينن لايڠ٢ دکوتا لقسامان.

“مپقسيکن کرياتيۏيتي سرتا ريکابنتوق اونيک لايڠ٢ يڠ دتربڠکن، ساي مولا منجادي ترتاريقن دان دري سيتو تيمبول مينت يڠ مندالم.

“سهيڠڬ کيني ساي تله مميليقي کيرا٢ 30 کوليکسي لايڠ٢ ڤريبادي ڤلباڬاي بنتوق اونيک يڠ ساي سيمڤن سمڤاي سکارڠ،” کاتاڽ.

جلس ازهر، کسموا کوليکسي يڠ دميليقيڽ برنيلاي کيرا٢ RM40,000.

جلسڽ، دي توروت منجوال لايڠ٢ دڠن هرڬ برڤاتوتن يا؞يت انتارا RM10 دان RM20 ستياڤ ساتو.