ماسيڠ٢ ڤاڤرکن دالم فيسبوک اتاو اينستاڬرم دان WhatsApp ڤاسوقن ڤيليهن.

ايتله ڤنڠن ڤيالا دنيا، ڤرما؞ينن کڬيلا؞ن نومبور ساتو دڤلانيت اﷲ اين.

والاوڤون ايت ساتو ڤرتنديڠن يڠ ڤستيڽ اد يڠ منڠ دان کاله، نامون ڤيالا دنيا ممڤو منجادي ميديوم ڤپاتوان.

کران بولا سيڤق، راماي يڠ سڠڬوڤ برکومڤول ترماسوق دريستورن دان کداي٢ مامق يڠ مماڤرکن سيارن سچارا لڠسوڠ.

سوکوڠن کڤد ڤاسوقن يڠ برتنديڠ والاوڤون مليسيا بلوم ممڤو برتنديڠ دڤيالا دنيا، نامون راماي رعيت يڠ برساتو هاتي مپوکوڠ ڤاسوقن يڠ دمينتي مريک.

سمبيل منعمتي هيدڠن روتي چاناي دان تيه تاريق، ڤرلاونن بولا سيڤق ترسبوت منجادي ميدن اونتوق بربينچڠ تنتڠ سوکن ترسبوت سرتا منمبه لبيه راماي راکن يڠ ممڤوپا؞ي مينت دان هوبي يڠ سام.

ماله، اد جوڬ يڠ ممباوا برسام-سام کلوارڬ، تراوتاماڽ انق للاکي مپقسيکن ڤرلاونن ترسبوت.

نامون، ساتو ڤرکارا يڠ ڤرلو دبري ڤرهاتين، جاڠن جاديکن السن ڤنت دان مڠنتوق منونتون ڤيالا دنيا اونتوق ڤونتيڠ کرجا اتاو مالس سرتا تيدور سماس برتوڬس.

ايڠت، توڬس ايت عبادة دان امانه. جوسترو، ڤرلو دلقساناکن دڠن اخلاص، جوجور دان سبا؞يق موڠکين.